Intranett

Myrdal

1500 boliger i Myrdal

myrdal-konglen-madTett på nye idrettsparken i Åsane, nytt bybanestopp, Åsane senter og store grønne arealer, utvikler Cartas AS et unikt boligområde, trolig Bergens aller største. Etter en arkitektkonkurranse høsten 2016 vant MAD oppdraget hvor løsningen går på å integrere idretten med over 1500 miljøvennlige boliger. Hele boområdet blir bilfritt, dagens grønne preg skal ivaretas og det gis også plass til barnehage, nye idrettsaktiviteter og et toppidretts gymnas. Området er allerede godkjent i plankartet for kommuneplanen, men avventer nå kommunal planbehandling.

 

Har du spørsmål du vil ha svar på?