Intranett

Rådal Eiendom AS

Rådal Eiendom AS som er 100% eiet av Tertnes Holding Industri, er et eiendomsselskap som har Skeievegen 76 og Fanaveien 221 C (Gnr 119 Bnr 985, 592) i BERGEN kommune som hovedaktiva. Søsterselskapet Skeielia 5 AS, har naboeiendommen Skeielia 5 (Gnr 119 Bnr 416) i BERGEN kommune som hovedaktiva.

Begge eiendommene har en sentral beliggenhet i Rådalen med kort kjøretid til Flesland Lufthavn og Bergen sentrum. Eiendommene ligger som et logistikknutepunkt i et etablert næringsområde med plasskrevende industri. Området oppleves attraktivt hvor store aktører som Ragn Sells, Bir, Implenia, Vitek, Mesta, (mulig ny godsterminal) har valgt å etablere seg i næringsparken. Det er enkel adkomst fra hovedvei, samt positive endringer i området med tanke på ny infrastruktur.

Eiendommene har en god plassering med tanke på fremtidig byutvikling oppleves attraktiv i dagens leiemarked. Det er knyttet stor spenning til valg av ny godsterminal i Bergen hvor Rådal er et av alternativene. Blir Rådalen valgt som ny godsterminal vil det legge press på arealbehovet i området og gi et betydelig verdiløft for begge eiendommene som har et utbyggingspotensiale. Rådal Eiendom as er skjermet fra boligbyggelse og har gode utearealer med parkering på egen tomt.

Rådal Eiendom passer til ulike type virksomheter med fleksibel bygningsmasse, inngjerdet uteområder og kjørebane rundt hele eiendommen. Kombinasjonen av fleksibel

bygningsmasse og sentral beliggenhet gjør eiendommen attraktiv i utleiemarkedet.

Har du spørsmål du vil ha svar på?