Intranett

Salhusvegen

Næringsområde i Salhusvegen

image002Området er avsatt i kommunedelplan og i kommuneplanen som fremtidig næringsområde. Cartas AS er i gang med reguleringsarbeidet og skal ha oppstartsmøte med Bergen kommune tidlig 2017. Tomten på nesten 10 mål(inkl. grøntareal) ligger langs Salhusvegen som nå er blitt kraftig utbedret og rettet opp. Med kun noen få minutter fra Åsane sentrale deler er dette en av svært få urørte tomter i Åsane hvor det er godkjent for ny næringsaktivitet.

Har du spørsmål du vil ha svar på?