Intranett

Vestlandsentreprenøren AS

4

Vestlandsentreprenøren satser på drift og vedlikehold av veier med tilknyttede tjenester i hele Norge samt anleggsvirksomhet i Hordaland, Sogn & Fjordane. Selskapene har i dag ansvaret for en rekke løpende driftskontrakter for Statens Vegvesen samt at man utfører betydelige drift- og vedlikeholdstjenester på det kommunale veinettet i Bergen.

 

 

 

Har du spørsmål du vil ha svar på?