Posts By :

Tertnes Holding

Investeringsdirektør i Idun Vesta

Investeringsdirektør i Idun Vesta 2560 1440 Tertnes Holding

Idun Vesta er et investeringsselskap under etablering. Selskapets fokus vil være aktiv utvikling av investeringsprosjektene. Vår tilnærming er bygget på at de som arbeider og tilfører kompetanse i prosjektene også skal være medeiere. Vi vil i hovedsak investere i prosjekter hvor vi har bestemmende innflytelse og hvor formålet er å vokse prosjektet eller bedriften betydelig. Idun Vesta er et partnerskap mellom Jan Olav Jørgensen, Bjørn Østbø og Joachim Høegh-Krohn (tiltrer partnerskapet 1.1.2023) som alle har lang erfaring fra investeringsvirksomhet og å bygge og utvikle bedrifter. Idun Vesta vil ha tre satsingsområder: Real Estate (Eiendom), Capital Partners og Asset Management. Selskapet har kontor i Bergen og vil også ha kontor i Oslo. Idun Vesta AS søker nå:

Investeringsdirektør

Investeringsdirektøren vil ha hovedansvaret for å bistå partnerne med å identifisere, gjennomføre og utvikle investeringsprosjekter. Oppgavene vil bestå i å kartlegge og skaffe tilgang til dealflow, foreta investeringsanalyser og presentere disse for beslutningstakerne, fastlegge planer og strategier for prosjektene, delta i forhandlinger, følge opp planene aktivt overfor ledelsen i de ulike bedriftene, herunder delta i styrearbeidet i selskapene, arbeide med finansiering av de ulike prosjektene, og arbeide med exit i de aktuelle når dette er aktuelt. Investeringsdirektøren skal være en generell ressurs og rådgiver for partnerne.

Investeringsdirektøren vil ha en sentral rolle i selskapets virksomhet og være involvert i strategiarbeidet og arbeide tett på og med partnerne og de underliggende investeringene. Stillingen inkluderer også rollen som direksjonssekretær, dvs deltagelse i styremøtene og oppfølgning av styrets beslutninger.

Vi søker en motivert og kompetent medarbeider med stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere parallelle oppgaver. Vi ser for oss at kandidater har høyere utdanning og noen års relevant arbeidserfaring fra kapitalforvaltning, private equity eller rådgivning. Du bør ha utpreget evne til å arbeide proaktivt, kommersiell legning, lett å samarbeide med og tenke strategisk. Du bør være strukturert og ha gode kommunikasjonsevner. Du må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å kartlegge investeringsmuligheter og styrke dealflow
 • Investeringsanalyser og koordinere analysearbeidet
 • Utarbeide utviklingsplaner og strategier for investeringene og følge opp disse aktivt
 • Styrearbeid
 • Forhandlinger ved kjøp og realisasjon av investeringene
 • Finansiering, herunder utarbeide finansieringsstrategier og arbeide opp mot finansinstitusjoner
 • Direksjonssekretær
 • Bistå og rådgi partnerne i deres oppgaver
 • Administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Master i økonomi og administrasjon eller tilsvarende
 • Relevant erfaring fra kapitalforvaltning, private equity, rådgivningsvirksomhet eller tilsvarende

 

Vi tilbyr

 • Meget spennende stilling i et dynamisk kompetansemiljø med vekstambisjoner
 • Konkurransedyktige betingelser etter nærmere avtale
 • Mulighet for medeierskap i deler av virksomheten etter hvert
 • Arbeidssted: Bergen

 

Søknadsfrist: 17.11.2022

Kontaktperson:

Bjørn Østbø – Styreleder – Tlf 93407401

Søknader sendes Idun Vesta AS på epost til bjorn.ostbo@idun-vesta.no

 

 

Tertnes Holding kjøper seg inn i Danmarks nest største entreprenør innenfor relining og renovering av rørsystemer

Tertnes Holding kjøper seg inn i Danmarks nest største entreprenør innenfor relining og renovering av rørsystemer 1468 1224 Tertnes Holding

VP Villy Poulsen A/S overtager Vitek Danmark A/S og Nordic Infra Products ApS

Efter en længerevarende forhandling er det lykkedes at lave en aftale med den norske ejer af VITEK Danmark A/S og Nordic Infra Products ApS. Et langt samarbejde kulminerer ved, at VP Villy Poulsen A/S overtager Vitek Danmark A/S og Nordic Infra Products ApS. Samtidig indtræder Vitek Danmarks norske ejer, Vestlandsentreprenøren, i ejerkredsen bag VP Villy Poulsen A/S via en markant styrkelse af selskabets kapitalgrundlag.

”Nu råder vi over en større pallette af produkter og får en mere international profil med flere udenlandske leverandører og patenterede licenser. VP Villy Poulsen A/S kan således fremover tilbyde flere produkter, og derved tilbyde større leveringssikkerhed i den svære og usikre situation verden står i”, siger daglig leder Brian Poulsen.

”Vi er meget fornøyde med løsningen, og ser frem til å styrke VP Villy Poulsen A/S sin posisjon i Danmark som en solid og kunnskapsrik aktør. Videre gleder vi oss til å kunne tilby våre tjenester og unike fagkunnskaper i større grad også i resten av Norden”, siger Jan Olav Jørgensen – ejer af Tertnes Holding og Vestlandentreprenøren.

VPs målsætning:
VP Villy Poulsen A/S er en international orienteret miljøvirksomhed, der arbejder målrettet på at udvikle helhedsorienterede og langtidsholdbare løsninger.

Vi benytter bæredygtige teknologier som licenstager for store internationale leverandører indenfor strømpeforing. Vi genvinder ressourcer i det omfang, det er muligt, og vi arbejder målrettet på at understøtte den samfundsmæssige ansvarlighed.

Fordele og synergi:

Overtagelsen sker fra dags dato og tilgodeser alle vore kunder, da vi nu kan tilbyde en komplet pallette af produkter til opgravningsfrie projekter.

 • Strømpeforinger udført med glasarmeret filt – vha UV-udhærdning
 • Strømpeforinger udført med nålefilt – udført med dampudhærdning
 • Patenteret DGAI installationsudstyr
 • Stram foring udført med PVC-u
 • Styrenfrie linere
 • Stikrenovering

Med overtagelsen opnår VP Villy Poulsen A/S en langt bedre position på markedet.

 • Mere lokal tilstedeværelse
 • Hurtigere udrykning ved akutsager
 • Større maskinpark
 • Mere robust organisation.
 • Leveringssikkerhed fra verdens største strømpeleverandør.

Vores fokus ligger stadig på miljø. Ved altid at tilbyde den optimale strømpeforingsmetode kan vi fortsat sikre, at vi er den foretrukne samarbejdspartner.

Vi ser frem til at levere fremtidens NO-DIG løsninger allerede i morgen.

Valen Marina blir ISO 9001:2015 Sertifisert

Valen Marina blir ISO 9001:2015 Sertifisert 2560 2560 Tertnes Holding

Valen Marina har den siste tiden jobbet med å bli ISO-sertifisert.
I dag mottok de ISO 9001:2015-sertifikat fra Dovre Sertifisering.

Tertnes Holding AS deltar på One Ocean Expedition

Tertnes Holding AS deltar på One Ocean Expedition 547 411 Tertnes Holding

Tertnes Holding AS deltar på One Ocean Expedition

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Seilasen har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv. I tillegg samler man inn viktige forskningsdata om havene langs hele seileruten.

For å ta del i kunnskapen, og lære mer om havets viktige betydning valgte Tertnes Holding å sende to av sine ansatte med på en av etappene på jordomseilingen, nærmere bestemt fra Okinawa til Ishigaki i Japan.

Richard Sørensen og Stein Lønne kom tilbake fra turen full av inntrykk og ikke minst ny lærdom om havets rolle i det globale økosystem, og ikke minst hvordan havet nå påvirkes av menneskets utslipp av CO2. De fikk selv være øyevitne til hvor mye plast som flyter midt på havet, og fikk ny lærdom om hvordan økende temperatur og surhet i havene påvirker livet der.

«Det var en fantastisk opplevelse å kunne bo, spise, sove og ikke minst arbeide med så mange ulike, men utrolig kompetente personer fra forskermiljøet, akademia, næringsliv og politikere som alle delte av sin kunnskap», sier Richard Sørensen. «Dette var en opplevelse som jeg sent vil glemme.»

«Vi kommer tilbake med ny og viktig kunnskap som blir et viktig grunnlag for videre utvikling i alle våre selskaper», sier Stein Lønne. Både Sørensen og Lønne er samstemt i at reisen har gitt ny og forsterket vilje til å jobbe med bærekraft i konkrete, praktiske og gjennomførbare tiltak både på kort og lang sikt. «Uavhengig av om vår aktivitet skjer på sjø eller land, så påvirker alle utslipp fra aktivitetene havene og derved økosystemene over hele verden. Hverken CO2 eller plast bryr seg om landegrenser, og derfor er alle tiltak like viktige, uansett hvor de settes i verk» sier de.

 

Nyetablert rehab og tømrer selskap – Byggmester Grahl & Blytt

Nyetablert rehab og tømrer selskap – Byggmester Grahl & Blytt 1080 891 Tertnes Holding

For å oppnå enda tydeligere fokus på våre respektive fag, er det besluttet å gjennomføre en organisatorisk endring ved å etablere nytt selskap for Rehab/tømrer avdelingen i Entreprenør Magnar Sivertsen AS.
Entreprenør Magnar Sivertsen AS skal videre fokusere på sin kjernevirksomhet, grunn og betongarbeider.
Det nye selskapet har fått navnet Byggmester Grahl & Blytt AS og skal tilbake til sine opprinnelige røtter, dvs et byggmesterselskap med fokus på tømrerarbeid og rehabilitering.
Dette betyr at både Entreprenør Magnar Sivertsen AS og Byggmester Grahl & Blytt AS vil være viktige likeverdige selskaper under paraplyen til Vestlandsentreprenøren AS.

Styrets leder Jan Olav Jørgensen har stor tro på denne endringen og spesialiseringen. Vi ser den store arbeidsinnsatsen som legges ned hver eneste arbeidsdag av alle våre lojale ansatte. Dette er noe vi setter stor pris på og som gjør oss trygge på at vi blir et godt og solid selskap med trygge arbeidsplasser.

NY DAGLIG LEDER I TERTNES ENTREPRENØR AS

NY DAGLIG LEDER I TERTNES ENTREPRENØR AS 1080 1440 Tertnes Holding
Sondre Reigstad er ansatt som daglig leder i Tertnes Entreprenør AS.
Han overtar stafettpinnen etter Rolv L. Grimstad som trer tilbake etter oppnådd pensjonsalder.
Sondre Reigstad tiltrer stillingen 02.01.2023.

 

Sondre er utdannet Elkraftingeniør ved Høyskolen i Bergen, med Bachelorgrad i Elkraftteknikk.
Han har arbeidet med prosjektering og oppfølging av distribusjonsanlegg for elektro og høy- og
lavspentteknikk, og opparbeidet seg solid kunnskap på fremføring av infrastrukturprosjekter.

 

Styrets leder Jan Olav Jørgensen er glad for å få på plass en som, tross sin unge alder, kjenner
godt til Tertnes Entreprenør AS sin historie. «Sondre er en lagspiller som skal være med å utvikle
Tertnes Entreprenør AS videre i satsingen innenfor infrastruktur. Sammen med den kompetansen
som er i selskapet i dag, har vi en spennende fremtid foran oss».

 

Sondre Reigstad sier han er både stolt og ydmyk over å få muligheten til å bli en del av et unikt
selskap med en så flott og imponerende historie. «Jeg gleder meg enormt til å bli kjent med mine
nye kollegaer og sammen utvikle selskapet videre gjennom hardt arbeid og stort engasjement».

 

Rolv L. Grimstad vil fortsatt være med i ledergruppen i selskapet, og er tiltenkt andre oppgaver i
satsingen og videreutviklingen av Tertnes Entreprenør AS.

Høegh Krohn går nå ut av Argentum og starter opp i Idun Vesta AS

Høegh Krohn går nå ut av Argentum og starter opp i Idun Vesta AS 2560 2560 Tertnes Holding

Det oppleves trygt å overføre lederroret til Espen og jeg ønsker ham lykke til. Jeg er stolt over de gode resultatene vi har fått til for staten og private kunder i Argentum, sier Høegh-Krohn.– Resultatene som Joachim og teamet har levert gjennom årene er imponerende. I fjor hadde selskapet nærmere 50 prosent i avkastning i det som ble et rekordår. I årets første halvår har porteføljen utviklet seg stabilt, med en oppgang på 4 prosent, til tross for geopolitisk uro, inflasjon, rentehevinger og børsuro. Det lover bra for fremtiden til selskapet, sier styreleder Næss.

Henrik Reigstad er Årets unge ledertalent

Henrik Reigstad er Årets unge ledertalent 900 400 Tertnes Holding

Vi gratulerer Henrik Reigstad (33), daglig leder i Vitek Miljø, med prisen Årets unge ledertalent. – Man kan si det sånn at kultur spiser strategi til frokost. Med flinke folk rundt deg, kan selv det umulige bli mulig, sa en stolt prisvinner da han mottok prisen på Ledelseskonferansen. 

Formålet med prisen er å løfte frem og synliggjøre regionens unge, ambisiøse og prestasjonssterke ledertalenter, og er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, Adecco, Lederne og NHH.

Om Reigstad sier juryen: «Vinneren kan vise til gode resultater på kort tid. Tross sin unge alder har han hatt en imponerende utvikling med mye lederansvar. Han har gjennom tøffe prioriteringer og lange arbeidsdager klart å snu selskapet han jobber for til ett positivt resultat igjennom å lede etter utrykket «never back down».  Han er en inspirasjon for unge ledere med sin unike stå på-evne.»

Reigstad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og er i tillegg til jobben som daglig leder i Vitek Miljø også CFO i Vitek Group Nordic. Han har tidligere jobbet som markedssjef i SG Finans.

Trykk her for å lese saken hos Bergens næringsråd

Tertnes Entreprenør AS søker ny Daglig Leder

Tertnes Entreprenør AS søker ny Daglig Leder 540 532 Tertnes Holding

Etter mer enn 10 år som daglig leder og oppnådd pensjonsalder, ønsker jeg å få på plass min etterfølger.

Vedkommende vil overta en solid bedrift med godt renomme, utstyr, og ikke minst dyktige og motiverte medarbeidere i alle ledd.

Vi ser etter en person med ingeniørutdannelse innenfor bygg- og anlegg, infrastruktur eller annen relevant formell kompetanse.

Erfaring fra bransjen er også en fordel. Gode samarbeidsevner og høy arbeidsmoral er faktorer som må være på plass.

Dagens leder vil fortsatt være delaktig i ledergruppen, og er tiltenkt andre oppgaver for å være med å videreutvikle selskapet.

Tertnes Entreprenør AS er ett av selskapene i Vestlandsentreprenøren AS, og eid av Tertnes Holding AS

Dersom du mener at daglig leder i Tertnes Entreprenør AS er oppgaven for deg, eller du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:

Daglig leder Rolv L. Grimstad på e-post rolv.grimstad@tertnes-ent.no eller på mobil 958 55 559

Styrets leder Jan Olav Jørgensen på e-post janolav.jorgensen@tertnes-holding.no eller på mobil 930 26 529

Søknadsfrist er 15.09. 22

Søknad sendes på e-post til styrets leder Jan Olav Jørgensen, janolav.jorgensen@tertnes-holding.no

Gjennombrudd for Vennebyen i Kina. Får bred distribusjon gjennom sterk lokal partner.

Gjennombrudd for Vennebyen i Kina. Får bred distribusjon gjennom sterk lokal partner. 2560 1630 Tertnes Holding

City of Friends AS har signert avtale med det statlige kinesiske filmselskapet Shanghai Film Group (SFG) om å markedsføre og distribuere Vennebyen til det kinesiske publikum. Avtalen innebærer en forpliktelse for SFG om eksponering av Vennebyens animasjonsserier til minst 100 millioner kinesiske familier, strømming av innhold på tvers av ulike plattformer og et videre samarbeid om å etablere Vennebyen som merkevare i Kina.

Avtalen med Shanghai Film Group åpner for produksjon av nye Vennebyen-serier til glede både for publikum i Kina og for Vennebyen-seere i andre land. City of Friends og Shanghai Film Group har en videre intensjon om et enda bredere samarbeid som inkluderer Vennebyens produkter som for eksempel klær og leker.

Daglig leder i City of Friends AS, Magnus Johannesen, er svært fornøyd med å inngå en avtale med en av de ledende aktørene i Kina: «Shanghai Film Group er en ledende aktør i Kina med en bevist strategi rundt utvikling av innhold for kinesiske barn. Vi er meget tilfredse med å inngå et tett samarbeid med en så sterk lokal partner og gleder oss til å introdusere Vennebyen bredt i Kina. City of Friends vil ha sterkt fokus på å følge opp partnerskapet og har store forventninger til resultatene som kan oppnås med Vennebyen i Kina.»

Merkevareansvarlig, Lars Petter Mæland, uttaler:

«Vennebyen har alltid hatt som mål å bringe gode verdier og læring til familier i hele verden. Denne avtalen bringer oss et stort steg videre på veien mot å bli en enda sterkere merkevare for barn og unge»

Kontaktperson:
Daglig leder i City of Friends AS, Magnus Johannesen,
tlf 959 13 243

– Han har skapt et monster av en pengemaskin

– Han har skapt et monster av en pengemaskin 853 721 Tertnes Holding

Statens best betalte leder er en naturglad mann fra Sunnmøre med et enormt vinnerinstinkt. Nå forlater Joachim Høegh-Krohn (56) Argentum etter 16 år som sjef.

Trykk her for å lese hele saken

Tertnes Holding AS inngår samarbeid med Renate Hjelle Grimstad

Tertnes Holding AS inngår samarbeid med Renate Hjelle Grimstad 1080 1440 Tertnes Holding

Tertnes Holding AS og Renate Hjelle Grimstad har inngått et samarbeid fra og med juli 2022.

Renate er en av Norges beste kvinnelige golfspillere, og har mer enn ti års erfaring fra kvinnelandslaget i golf. Renate jobber nå målrettet og hardt med forberedelsene frem mot 2023-sesongen. 2023 blir hennes første sesong som profesjonell golfspiller.

Tertnes Holding AS har røtter tilbake til 1902 og har vist skapervilje 4 generasjoner. Dagens virksomhet har utviklet seg til å omfatte entreprenør, industri, eiendom og investeringsvirksomhet. Tertnes Holding AS er opptatt av å være i forkant av det grønne skiftet, og gjennomfører nødvendig omstillingsarbeid mot reduserte utslipp i alle sine virksomheter. Selskapet også står bak prosjektet Kildn på Askøy – verdens første reelle nullutslippshavn for passasjertrafikk – et prosjekt som bidrar til reduserte utslipp gjennom flytting av passasjertrafikk fra land til sjø på moderne utslippsfrie fartøyer.

“Jeg er stolt og ydmyk over at Tertnes Holding AS ønsker å være med på veien videre og ta en aktiv del i min satsing mot Europatouren i 2023. Sammen med dem kan jeg legge grunnlaget for en hektisk hverdag med trening og turneringer. Vi deler en brennende lidenskap for golf, samtidig som vi er opptatt av å ta vare på miljøet og resursene rundt oss. Dette er et samarbeid som strekker seg dypere enn idretten og jeg gleder meg til å se hvilken forskjell vi kan gjøre sammen – både på og utenfor golfbanen”, sier Renate Hjelle Grimstad om samarbeidet.

“Vi har fulgt Renate tett i hele hennes golfkarriere. Vi er imponert over hennes viljestyrke og målrettede arbeid for å nå toppen i norsk golfidrett, noe hun har jobbet intensivt for i en årrekke,» sier Jan Olav Jørgensen i Tertnes Holding AS. «Vi ser frem til gjensidig glede og nytte  av samarbeidet med Renate i hennes videre karriere som profesjonell utøver i en stor internasjonal idrett.»

Pressemelding Idun Vesta AS

Pressemelding Idun Vesta AS 1024 683 Tertnes Holding

Joachim Høegh-Krohn blir partner i Idun Vesta AS. Han blir partner sammen med Jan Olav Jørgensen og Bjørn Østbø. Idun Vesta AS er et investeringsselskap under oppbygging, lokalisert i Bergen og som vil investere i ulike aktivaklasser.

-Vi ønsker Joachim Høegh-Krohn velkommen som partner i Idun Vesta AS. Joachim er en svært dyktig kapitalforvalter og hans kompetanse er verdifull inn i vår satsing på investeringer i ulike aktivaklasser, sier Jan Olav Jørgensen og Bjørn Østbø.

– Jeg er stolt over resultatene til Argentum hvor jeg har vært i over 16 år. Det er en tid for alt. Jan Olav Jørgensen og Bjørn Østbø er dyktige investorer med solide resultater: Jeg ser frem til et spennende samarbeid og å bygge og utvikle nye prosjekter i Idun Vesta, sier Joachim Høegh-Krohn.

Kontaktperson: Bjørn Østbø
Telefon: 934 07 401

Trykk her for å lese mer om saken

Positive til å gå videre med Kildn havn i Eidsvika

Positive til å gå videre med Kildn havn i Eidsvika 2560 1440 Tertnes Holding

Sier ja til å gå videre med havneprosjektet til ti milliarder

Formannskapet er positiv til gå videre med Kildn havn i Eidsvika.

Det er klart etter at det politiske flertallet tirsdag morgen gikk inn for at Kildn havn skal utredes.

Trykk her for å lese hele saken

Vellykket frokostmøte om Kildn

Vellykket frokostmøte om Kildn 1080 1179 Tertnes Holding

Tertnes Holding takker Bergen Næringsråd for vel gjennomført og et vellykket frokostmøte i en fullsatt sal i Grand festlokaler.

Som innledere om prosjektet stilte Kari Sørebø, Magnus Johannesen og Stein Lønne fra Kildn-teamet. Videre orienterte Steinar Onarheim fra Asplan Viak om den pågående utredningen om fremtidens passasjertrafikk i Vestland, med Kildn som hub.
Det ble et engasjerende frokostmøte, med gode diskusjoner om utfordringer og muligheter i paneldebattene – samtidig som man fikk presentert prosjektet for nye tilhørere.

Vi takker for et godt oppmøte, og for mange gode tanker og innspill til prosjektet.

Stor ny havn i Bergensregionen

Stor ny havn i Bergensregionen 1564 1074 Tertnes Holding

Stor ny havn i Bergensregionen

På Askøy planlegges det en ny havn med nullutslipp. Prosjektet har fått navnet KILDN, og er en satsing i milliardklassen.

Havnen skal bli knutepunkt for lokal og regional passasjertrafikk, og en hjemmehavn for nasjonal og internasjonal passasjertrafikk.
Kildn skal styrke Bergen og regionens maritime posisjon, etablere et miljø for forskning, utvikling og turisme, og bidra med nye arbeidsplasser på Askøy og i regionen.

Kildn blir en privat ny type havn i vår region, og ser for seg å bli samarbeidspartner til interkommunale Bergen Havn. Det kan snu opp ned på dagens bruk av sjøen som transportarena, og det kan mangedoble tilbudet for båtreisende. Prosjektet er nå til behandling i Askøy kommune, der det forventes en avklaring i løpet av våren 2022.

Vi presenterer prosjektet og tar diskusjonene:

 • Hva betyr dette for utviklingen av maritime aktivitet i Bergensregionen?
 • Hvordan koordineres dette mot aktiviteten til Bergen Havn?
 • Hvordan samarbeider og samkjøres et 10-talls nye elektriske, hybrid eller hydrogenbaserte passasjerbåter i området med de fylkeskommunale båtrutene fra Askøy og Nordhordland? Og hvilke nye passasjerruter er mulig?
 • Hva betyr det for cruisetrafikken og Bergen som cruisehavn
 • Hvordan vil dette påvirke fjordturismen på Vestlandet.

SE PROGRAM

Møtet er gratis og åpent for alle!

Tid:   20.04.2022 kl. 08.30 – 10.30
Sted: Grand Bergen

 

Kildn – verdens første reelle nullutslippshavn

Kildn – verdens første reelle nullutslippshavn 2560 1409 Tertnes Holding

Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for sjøgående passasjertrafikk og en arena for forskning og grønn havneutvikling. Kildn er et konkret og gjennomførbart prosjekt som bidrar til og fremmer ønsket grønn omstilling, sier prosjektleder i Tertnes Holding AS, Stein Lønne

Det er et uttalt mål å flytte mest mulig person- og godstrafikk fra land til sjø for å redusere transportens andel av samlede utslipp mot 2050. Det pågår ulike utredningsarbeider for fremtidens trafikk til sjøs, både i regionen og i landet ellers. Spesielt gjelder dette utvikling av nye hurtiggående båter basert på nullutslipps drivlinjer. Kildn har etablert dialog og samarbeid med en rekke ulike interessenter for å følge med i front på utviklingen av dette arbeidet. Kildn har også bestilt en egen utredning om regional passasjertrafikk – den blå fjordbanen – som vil belyse hvordan fremtidens kollektivløsninger til sjøs kan utformes i Vestland fylke gitt fremtidens teknologi og ønskede transportmønstre.

Ulike former for passasjertrafikk til sjøs

Kildn satser på å realisere 1,3 km kailengde på sørspissen av Askøy like utenfor Bergen i 20216. Havnen kan ta imot alle typer fartøyer, fra ulike hurtiggående passasjerbåter til de aller største internasjonale passasjerbåtene. Kildn vil inneholde alle fasiliteter som skal til for å bli valgt som hjemmehavn for fremtidens passasjerfartøyer. Ved å kombinere turisttrafikk med kollektivtrafikk vil man både kunne øke trafikkgrunnlaget for kollektivtrafikken til sjøs og samtidig utvide reisemulighetene for alle turister som kommer til Vestland for å oppleve fjord og fjell, enten de kommer med tog, fly eller båt.

En uavhengig ringvirkningsanalyse har beregnet 3 400 nye arbeidsplasser for Askøy og regionen, betydelige skatte- og avgiftsinntekter, samt positive bo- og arbeidsmarkedseffekter og positive effekter for reiseliv og FOU.

Kildn er unik

Ved å skape èn felles havneløsning for alle typer passasjerfartøyer kan passasjerene enkelt skifte fra det ene fartøyet til det andre via en moderne og tilrettelagt terminal, overnatte på anleggets hotell, få informasjon om lokale steder å besøke i hele Vestland, eller nyte et måltid på en av restaurantene før turen går videre til neste opplevelse. Kildn er plassert ved krysningspunktet for de tre hovedledene utenfor Bergen, med kort avstand til både Bergen sentrum og Bergen lufthavn. Kildn er en naturlig hub for passasjertrafikk i Vestland.

Nullutslipp

Vi har tenkt nullutslipp fra første stund. Det betyr at all bygningsmasse blir selvforsynt med egenprodusert energi i kombinasjon med varmelagring og batteripakker. Samtidig legges det til rette for tilstrekkelig kapasitet av landstrøm, ladestrøm og fremtidens maritime fuels, enten dette blir hydrogen, ammoniakk, metanol eller andre energibærere som det forskes på i dag. Det planlegges også et allsidig FOU-miljø på Kildn, siden laboratoriet ligger rett utenfor kontorvinduet. Kildn vil bidra til det grønne skiftet, samt at man støtter kommunenes og fylkets mål om videre regional vekst innen maritim transport, turisme og relatert eksportindustri, avslutter Lønne.

 

Les mer på www.kildn.com

VIKEN deles ikke opp – storsatsning på gang!

VIKEN deles ikke opp – storsatsning på gang! 1077 844 Tertnes Holding

Tertnes Holding ønsker Viken Marin velkommen inn i Vestlandsentreprenøren og ser fram til en spennende storsatsning på vedlikeholdstjenester for oppdrettsnæringen i felleskap.

Tertnes Holding har de to siste årene bygget opp Vestlandsentreprenøren til å bli en av de ledende underentreprenørene på Vestlandet. I arbeidet med dette har Tertnes Holding blant annet satt sammen et sterkt team innenfor dykketjenester og vedlikehold for oppdrettsnæringen. Blant annet gikk Tertnes inn som eier i Valen Marina i 2021. For å styrke teamet som bistår oppdrettsnæringen med vedlikehold, ROV-tjenester og undervannsarbeid, har Tertnes Holding blitt enige om å kjøpe 70% av aksjene i Viken Marin. Morgan Thorsen, som er drivkraften bak Viken Marin, blir med videre som daglig leder med 30% eierskap.

Jan Olav Jørgensen, daglig leder i Vestlandsentreprenøren, har følgende å si om oppkjøpet:

«Det er ekstremt givende å få et enda sterkere team innenfor sjøentreprenørtjenester i Vestlandsentreprenøren. Vi ser alltid etter de flinkeste folkene og her passer Morgan med sitt team perfekt inn. Vi ser frem til å samarbeide om å bygge den ledende aktøren for undervannsvedlikehold. Vi skal trossalt være ledende både over og under vann og håper derfor flere dykkere vil søke jobb hos oss»

Han får støtte av Magnus Johannesen og Richard Sørensen som har jobbet med oppkjøpet de siste ukene.

«Vi forstod tidlig at Morgan og hans team i Viken Marin har spennende planer og stor kompetanse på dette området. Vi forventer at vi innen kort tid vil være blant de ledende aktørene innenfor vedlikehold for oppdrettsnæringen og undervannsarbeid generelt»

Vestlandsentreprenøren leverer et bredt spekter av tjenester innenfor undervannsarbeid, blant annet dykketjenester, vedlikeholdstjenester, anleggsarbeid og ROV-tjenester. Selskapene som inngår innenfor undervannssatsningen har de nødvendige sertifiseringene til å gjennomføre det meste av arbeid under vann. I tillegg har Vestlandsentreprenøren et sterkt team av øvrige selskaper som kan bistå. Sammen leverer vi komplette løsninger, både over og under vann.

 

Da var siste eiendommen i Breiviken i Bergen overtatt av Bonava – ett fantastisk prosjekt som nå utvikles.

Da var siste eiendommen i Breiviken i Bergen overtatt av Bonava – ett fantastisk prosjekt som nå utvikles. 692 519 Tertnes Holding

Klar for unikt boligprosjekt i gammelt spinneri

Bonava har signert avtale med LAB Entreprenør for byggingen av Bergens største boligtransformasjonsprosjekt

Det er på det gamle ullspinneriet i Breivikshavn i Ytre Sandviken i Bergen at Bonava skal transformere en tidligere ullfabrikk i betong fra 1950-tallet til 178 nye leiligheter. Prosjektet, som har fått navnet Merinokvartalet, får leiligheter beliggende nesten i sjøkanten. Fra før av har Bonava bygget ut området med leilighetsprosjektene Biskopshus og Biskopshavn, som begge ligger på nabotomten.

Trykk her for å lese hele saken

 

 

Tertnes Holding AS styrker sin posisjon som investeringsselskap

Tertnes Holding AS styrker sin posisjon som investeringsselskap 2560 2560 Tertnes Holding

Som en del av Tertnes Holding AS sin langsiktige strategi vil selskapet styrke sin posisjon som investeringsselskap. Som et ledd i denne satsningen har Tertnes Holding valgt å løfte Magnus Johannesen fra ett av sine deleide datterselskaper og inn som Finansdirektør. Magnus har tidligere arbeidet for McKinsey & Company med risikostyring, investeringsbeslutninger og strategiske endringsprosjekter.

Magnus vil få hovedansvaret for å bygge opp investeringsselskapet Idun Vesta til Tertnes Holding og det overordnede ansvaret for den finansielle styringen av Tertnes Holding sine datterselskaper i tett samarbeid med Richard Sognnes Sørensen. Magnus er blant annet kåret av Kapital som en av Norges største næringstalenter under 40 år og er opprinnelig fra Bergen, Åsane.

Jan Olav Jørgensen ønsker Magnus velkommen inn i selskapet. «Magnus har en solid kompetanse innen risikostyring, finansielle analyser og investeringsbeslutninger, og vil bli en viktig tilvekst i vår vekststrategi» – sier Jørgensen.