Nyheter

Askøy – midt i sentrum av Vestland

Askøy – midt i sentrum av Vestland 1294 628 Tertnes Holding

Askøy kommune legger nå ut på høring en ny kommuneplan (KPA). I planen inngår prosjektet Kildn som ny knutepunktshavn på Vestlandet for kollektivtrafikk på sjø og for turisme. Ny fjordmetro kan kutte 100 000 km privatbilkjøring hver dag i Bergensregionen, og Askøy kan få sin del av veksten i turisme som kommer på Vestlandet.

Vestlandet må ta tilbake sjøen som transportåre. Fjordene ligger der, klar til bruk, vedlikeholdsfri og ferdig saltet.  I dag skjer kun 1% av kollektivtrafikken i regionen med båt, samtidig som myndighetene ønsker en grønn utvikling der person- og godstrafikk flyttes fra land til sjø for å kutte utslipp mot 2030 og 2050.
Likevel var kun 3,15% av midlene i forrige Nasjonal Transportplan (NTP) avsatt til sjø- og kystformål.

Næringsutvikling
Ny passasjerhavn sør-vest på Askøy gjør kommunen til et nav i grønn og bærekraftig transport på sjø, kombinert med nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling.
Det skjer nå et gigantisk skifte på hurtigbåt i Norge.  Flere 10-talls utslippsfrie hurtigbåter kommer i drift i løpet av 2024, og gjennom etableringen av passasjerhavnen Kildn på Askøy vil kommunen bli knutepunktet for et nettverk av hurtigbåter. Det vil økte mobiliteten i regionen.

Sammen for en grønnere fremtid
Kildn skal være nullutslipp fra første stund. Det tilrettelegges for landstrøm, ladestrøm og fremtidens maritime drivstoff, enten dette blir hydrogen, ammoniakk, metanol eller andre energibærere.  Og bygningene blir selvforsynt med egenprodusert energi fra solceller, varmelagring og batteriteknologi.
Etableringen er Kildn vil understøtte lokale, regionale og nasjonale mål for det grønne skiftet, samtidig som vi baner vei for en maritim omstilling som former fremtiden.
Anlegget vil ha en byggetid på 3 år.

Bygging skjer fra sjøsiden
Bygningene på Kilds skal ligge på Kjerringodden, ikke i Eidsvika. Selve kaiene ska bygges ved foten av skråninger på opptil 70 m høyde, der fartøyene knapt være synlige fra øvrig bebyggelse på Askøy. Under 5 prosent av området vist i reguleringsplanen skal bygges ut, som betyr at 95 prosent beholdes som friområde for Askøys befolkning.  Her skal eksisterende turstier og klatreområder bevares. Både bygging av kaianlegg og framtidig passasjertrafikk til og fra Kildn skal skje sjøveien, og anlegget vil derfor ikke skape mer trafikk på veisystemene på Askøy. En veitunnel ut til anlegget er nødvendig av beredskapshensyn og for varetransport til anlegget. Denne vil gå i tunnel og unngå sårbare myrområder og vann i Tressmarka.

Hva koster dette for Askøy?
Havnen med bygg og tilførselsveien skal finansieres uten offentlige midler, og vil ikke medføre utgifter for Askøy kommune. I havnen blir det nødvendige servicefunksjoner for havnedrift og et hotell for snuhavn for turistskip som Hurtigruten. Denne aktiviteten vil gi arbeidsplasser og skatteinntekter til Askøy.

Alsaker Stål kjøper alle aksjene i Størksen Rustfri Industri

Alsaker Stål kjøper alle aksjene i Størksen Rustfri Industri 1920 2560 Tertnes Holding

Alsaker Stål AS har kjøpt alle aksjene i Størksen Rustfri Industri AS som dermed blir et eget datterselskap til Alsaker Stål AS. Alsaker er en ledende aktør innen mekanisk industri med fokus på svart stål, og Størksen Rustfri Industri har sin ekspertise innen rustfritt stål. Denne strategiske transaksjonen markerer et betydelig skritt fremover for både Alsaker Stål og Størksen Rustfri Industri, og styrker begge selskapenes posisjon ved å kunne tilby økt diversifisering av tjenesteporteføljene.

Alsaker Stål, som feirer sitt 125-årsjubileum i år, er fast bestemt på å opprettholde og videreføre Størksen Rustfri Industris eksepsjonelle standarder for kvalitet og service. Størksen Rustfri Industri vil fortsette å operere som før som eget selskap, og Alsaker Stål vil jobbe tett med det eksisterende teamet for å sikre en sømløs videreføring.

«Dette oppkjøpet representerer ikke bare en utvidelse av vår virksomhet, men også en styrking av vårt engasjement for å tilby førsteklasses løsninger til våre kunder» sier Espen Løbø Solhaug, daglig leder Alsaker Stål og fortsetter «Vi ser frem til å samarbeide med teamet hos Størksen Rustfri Industri og dra nytte av deres ekspertise for å levere enda mer innovative og skreddersydde løsninger til markedet. Sammen vil vi også kunne fokusere på å utvikle og tilby mer miljøvennlige produkter, og dermed bidra til bærekraftig utvikling i industrien.»

Jakob Størksen, tidligere aksjonær i Størksen Rustfri Industri, uttrykker tillit til at Alsaker Stål er den riktige havnen for Størksens videre vekst. «Jeg er overbevist om at Alsaker Stål, med sin lange historie og ekspertise innen bransjen, vil gi Størksen Rustfri Industri de beste forutsetningene for å blomstre videre» sier Størksen.

Kontaktinformasjon:
Daglig Leder: Espen Løbø Solhaug
Tlf: 99441300
Epost: espen@alsakerstal.no

Om Alsaker Stål: (www.alsakerstal.no)
Alsaker Stål, etablert i 1899, har gjennom generasjoner etablert seg som en ledende aktør for stålprodukter til en rekke bransjer. Med fokus på kvalitet, innovasjon og pålitelighet har selskapet oppnådd høy anerkjennelse for sitt brede spekter av tjenester og løsninger.

Om Størksen Rustfri Industri: (www.storksen.no)
Størksen Rustfri Industri, etablert i 1932 er anerkjent for sin ekspertise innen rustfri produksjon og har etablert seg som en pålitelig leverandør av høykvalitetsprodukter i rustfritt stål, aluminium og metaller til en rekke bransjer

Vestlandsentreprenøren AS selger 100 % av aksjene i Vitek Miljø AS til Norva24 Group AB

Vestlandsentreprenøren AS selger 100 % av aksjene i Vitek Miljø AS til Norva24 Group AB 2560 1920 Tertnes Holding

Pressemelding
Bergen 19.04


Tertnes Holding AS og Vestlandsentreprenøren AS (kontrollert av Tertnes Holding) har besluttet å selge 100% av aksjene i Vitek Miljø AS («Vitek Miljø») til Norva24 Group. Vitek Miljø har over 40 års historikk i Bergen og Vestlandet og er en ledende aktør innen vedlikehold av kritisk infrastruktur over og under bakken.

Vitek Miljø tilbyr tjenester som, rørinspeksjon, slamsuging, VA-kontroll, spyletjenester, reparasjon og fornying av rørsystemer – for både offentlige, bedrifts kunder og private kunder. Tømming av farlig avfall, samt rensing av tanker er andre viktige tjenesteområder. Selskapet omsatte for 120 MNOK i 2023 og har 38 ansatte, med hovedbase i Rådal syd for Bergen sentrum

Tertnes Holding er et privateiet industrielt investeringsselskap med historikk tilbake til 1902 og med stor tyngde innenfor entreprenørvirksomhet, industri og eiendomsutvikling, i tillegg til finansielle plasseringer. Tertnes Holding har vært den største aksjonæren og har utviklet Vitek Miljø siden 2007.  Denne transaksjonen markerer dermed slutten på en lang reise, der man sammen med de ansatte har bygd opp selskapet stein for stein, som en solid og bransjeledende merkevare på Vestlandet

Bransjen som Vitek Miljø operer innenfor (Underground Infrastructure Maintenenance – UIM) er og har vært under sterk konsolidering i mange år. Tertnes Holding har vurdert det dithen at Vitek Miljø har best muligheter fremover som del av en større gruppering. Virksomheten blir videreført i sin helhet, med de samme dyktige menneskene, samme effektivitet og den markedsledende kvaliteten som Vitek Miljø er kjent for.

Norva24 er markedsleder i det nord-Europeiske UIM-markedet og har tilstedeværelse i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland ,spredd over 76 avdelinger og til sammen 1800 ansatt. Norva24 har røtter tilbake til 1919 og er børsnotert i Sverige med private equity-fondet Valedo Partners som største eier.

Transaksjonen er forventet å bli endelig gjennomført i løpet av andre kvartal.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt
Jan Olav Jørgensen  | tel + 47 930 26 529
– Styreleder i Vestlandsentreprenøren og eier av Tertnes Holding

Henrik Reigstad | +47 957 66 863
– CEO i Vestlandsentreprenøren og Vitek Miljø

Tore Hansen | +47 40012040
CEO Norva24 Norge

Selgers rådgivere i prosessen var:

Saga Corporate Finance  – finansiell rådgiver
Advokatfirmaet Schjødt AS – juridisk rådgiver
EY – transaksjonsstøtte og revisjon

VIL DU LEDE ET DYKKERSELSKAP?

VIL DU LEDE ET DYKKERSELSKAP? 2560 1152 Tertnes Holding

Valen Marina søker ny Daglig Leder

 

Til stillingen som daglig leder ser vi etter deg som har vellykket erfaring som leder og relevant utdannelse fra økonomi/ledelsesfag eller ingeniørfag. Du kan tenke strategisk og identifisere muligheter for vekst og innovasjon, samtidig som du er en trygg og tydelig leder som arbeider med videreutvikling av de ansatte og bedriften. Du har en sunn økonomisk forståelse og gode relasjonelle egenskaper.

Hvis du kjenner deg igjen i dette, vil vi gjerne høre fra deg. Vi ser etter en leder, ikke en manager.

 

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Muligheten til å påvirke og forme fremtiden til Valen Marina AS og bli en del av et solid konsern med støtte og ressurser for vekst
 • En lederrolle i en veletablert og solid bedrift med gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser og attraktiv bonusordning

Sentrale ansvarsområder:

 • Ansvar for daglig drift og økonomi
 • Fremme og styrke en felles kultur av samarbeid og engasjement
 • Sette en tydelig kurs for organisasjonens retning
 • Sørge for lønnsom vekst gjennom effektiv drift og bærekraftige forretningsmodeller i samarbeid med ledergruppe og styre
 • Være en inspirerende lagspiller og tydelig leder som opprettholder en positiv og motiverende arbeidskultur
 • Sikre høy kvalitet i leveransene og god kundetilfredshet
 • Bygge og opprettholde relasjoner med kunder, samarbeidspartnere og leverandører
 • Overordnet ansvar for HMSK og etterlevelse av lover og forskrifter

Personlige egenskaper og kompetanser:

 • Erfaring med ledelse og forretningsutvikling, det vil være en fordel med erfaring fra entreprenør-/byggebransjen eller andre prosjektorienterte bransjer.
 • Evne til å tenke strategisk og se muligheter for vekst og innovasjon
 • Gode lederegenskaper med fokus på å bygge og utvikle et sterkt team
 • Sunn forretningsforståelse og evne til å drive lønnsom vekst
 • Kommunikasjons- og samarbeidsevner på alle nivåer i organisasjonen
 • Positiv og energisk tilnærming til arbeidet, med evne til å inspirere og motivere andre
 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Kjennskap NS 8405/6/15/16 samt varsel- og endringsregimet er en fordel

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte bedriftsrådgiver Toralf Alsaker, Fjellbekk Rekruttering og lederutvelgelse
Tlf: 909 29 090
Epost: ta@fjellbekk.no

Alle henvendelser vil bli konfidensielt behandlet inntil du tilkjennegir ditt kandidatur.

Kildn bygges uten offentlige midler

Kildn bygges uten offentlige midler 1607 725 Tertnes Holding

I en artikkel i BA 3.februar røper tidligere finansbyråd Per Arne Larsen (V) sin manglende kunnskap om etableringen av passasjerhavnen Kildn på Askøy.  Han har liten tro på privat kapital og de skatteinntekter næringslivet bidrar med i vår region, og er helt i utakt med Venstres næringspolitikk om «å heie på nye etableringer og være opptatt av verdiskaping og jobbskaping» slik tidligere næringsminister Iselin Nybø har uttrykt det i Venstres egen podkast

For å rydde all tvil til side: Kildn skal bygges og etableres uten bruk av offentlig kapital.

Kildn har som formål å ta sjøen tilbake som transportform, og å skape et nav for transport i grønn og utslippsfri utgave. Det skal etableres en fjordmetro som sparer vegnettet for 100 000 km med privatbilkjøring hver dag* (2,5 ganger rundt jorden) og avlaster en allerede overfylt kollektivtrafikk i Bergensregionen, og i samarbeid med eksisterende aktører og konsesjoner. Har vi vært blåøyde når vi trodde at det også var i tråd med Venstres program å få bort forurensing, trafikkstøy og kø fra veiene inn og ut av Bergen?

Den største oppgaven til Kildn vil være å skape flere muligheter for turistene som kommer til Norge og Vestlandet, og unngå overturisme med en bedre besøksforvaltning.
I følge Menons rapport for NHO høsten 2023 vil turisme gi inntekter på 330 MRD kroner i Norge i 2030.  Skal Vestlandet få sin del av dette må det skapes attraktive produkter og aktiviteter for turistene. Naturen og fjorden ligger her allerede, men moderne turister krever noe mer. Her ønsker Kildn, i samarbeid med transportselskapene, hotellene og turoperatørene, å bidra til at turisme og kollektiv samhandler og strukturerer turisttrafikken. Dette kan skje ved at de utslippsfrie kollektivbåtene blir turistbåter i den tiden folk flest er på jobb.  At Norge må jobbe strukturert med å samkjøre kollektiv og turisme er en av hovedkonklusjonene i Reisemålsutvalgets NOU fra 2023, et utvalg ledet av tidligere Venstrestatsråd Trine Skei Grande.

Og ikke minst: Kildn inviterer til samarbeid med Bergen Havn, til beste for begge. For i næringslivet er det vanlig at man i et samarbeid løfter hverandre og deler på overskudd, ikke bruker Larsens sugerørmetode med å dra livskiten ut av hverandre.

*Rapport om samfunnsnytte utført av Menon og framlagt 24.01.24.

 

Jan Olav Jørgensen
Daglig leder
Tertnes Holding

Vi skal endre Vestlandet for alltid!

Vi skal endre Vestlandet for alltid! 1920 960 Tertnes Holding

I tusenvis av år har vi levd av sjøen, på sjøen og mellom fjorder og fjell. Fjordene er vår stolthet, vårt særpreg og vår livsnerve. Det er de majestetiske fjordene som har formet vårt DNA.

Turister har i årevis valfartet hit over havet, gjennom våre vakre fjorder og langs våre svingete veier, og nå også mer og mer med jernbane og fly.

Nå ser vi at både værmessige endringer og geopolitiske hendelser medfører at det ekte og litt rufsete Vestlandet er i ferd med å bli en helårs feriemagnet.

Hvordan kan vi gjenvinne vårt forhold til sjøen, skape enda mer minneverdige opplevelser, og samtidig forbedre livet til våre innbyggere?

Kan vi forandre Vestlandet for bestandig, øke vår mobilitet og samtidig kanskje øke våre inntekter i overgangen til en utslippsfri fremtid?

Alt dette er mulig, og det harmoniserer perfekt med utviklingsprosjektene i «Grøn Region Vestland» og Vestlandsporteføljen der målet er å vinne følgende kamper:

Bygge verdensledende knutepunkter Innta rollen som global leder innen hav Bygge banebrytende infrastruktur Øke tempo i prioritering og samarbeid

Disse målene vil vi utforske nærmere på konferansen, der vi inviterer næringslivsledere, reiselivsledere, politikere på riksplan, fylke og kommune til å delta på scenen. Vi ønsker å utfordre dem til sammen å skape en bærekraftig fremtid for Vestlandet.

Bli med oss på denne spennende reisen!

Sted: Grand Bergen
Dato: Onsdag 24. januar 2024 kl. 12:30 – 17:00
Lunsj fra kl 12:00.

Tertnes Holding vant prisen for «Den mest Offensive Sponsor» av Askøy Fotball

Tertnes Holding vant prisen for «Den mest Offensive Sponsor» av Askøy Fotball 995 732 Tertnes Holding

Vi i Tertnes Holding er imponert over de strålende resultatene Askøy Fotball har nådd på så kort tid som klubb. Vi vil spesielt fremheve arbeidet med breddefotballen, der alle uansett ferdigheter, kjønn og funksjonsnivå blir inkludert.

Vi har merket oss alt det gode og målrettete arbeidet som er nedlagt av klubben både på trening og i kamp, og som har gitt gode resultater på ulike nivåer. Dette er noe vi i Tertnes Holding ønsker å bidra til å videreutvikle gjennom vårt bidrag til klubben. Tertnes Holding har fra før betydelige engasjementer på Askøy gjennom Alsaker Stål, Askøy Tomteselskap og ikke minst KILDN-prosjektet. Vi har troen på Askøy og vi jobber for ny næringsutvikling og å etablere flere arbeidsplasser i kommunen.

Vi takker samtidig Askøy Fotball for at dere ser oss i TH som de vi er gjennom denne flotte utmerkelsen. Tusen takk til Morten Kolseth og Tommy Knarvik som personlig stilte opp hos oss i dag, det setter vi pris på.

Stor interesse for KILDN på klimakonferanse

Stor interesse for KILDN på klimakonferanse 762 559 Tertnes Holding

Det var godt besøk på Kildn sin stand under studentkonferansen «Vi må snakke om i morgen» som ble arrangert i Grieghallen i slutten av september. Og budskapet fra de besøkende var klart: «Kildn er et spenstig klimatiltak som snarest bør realiseres».

«Om i morgen» er en klimakonferanse som nå ble arrangert i Bergen for 4. gang. Målet er å utfordre til debatt og samarbeid knyttet til energiomstillingen vi alle er midt opp i, og der initiativtakernes formål er å økt kunnskap om «net zero – et samfunn uten fossil energi».  Også dette året var det mange næringslivsaktører på konferansen.

KILDN har inngått avtale med studenter på NHH for å gi kunnskap om prosjektet til andre studenter og unge mennesker.  NHH-studentene Jeppe, Eilif og Ludvig samlet konferansedeltakerne i grupper og informerte om Kildns planer om en utslippsfri passasjerhavn i Bergensregionen som også inkluderer en fjordmetro som vil revitalisere sjøtransport ved å ta i bruk fjorden som transportåre.

NHH-studentene hadde også utformet en konkurranse der deltakerne ved å svare riktig på spørsmål om Kildn i en digital konkurranse, kunne vinne AirPods Pro.  Den glade vinner ble Lily Ingvild Cornell, som glad og fornøy kunne forlate konferansen med nye AirPods Pro.

NHH-studentene Jeppe Christie Lidsheim, Eilif Skarstein Jakobsen og Ludvig Sebastian Engelsen informerte om Kildns planer om en utslippsfri passasjerhavn i Bergensregionen, her sammen med Atle Kvamme og Stein Lønne.

VI MÅ NÅ UT TIL UNGDOMMEN

– Fjordmetroen skal bli en utslippsfri reise fri for kø, og unge mennesker er opptatt av minst mulig karbonavtrykk og utslipp.  Vi tror at sjøen er framtidens reisemåte i et Vestland preget av fjorder, og her traff vi 600 av våre framtidige passasjerer. Derfor er det viktig å være til stede på arrangementer med unge og vise fram at det finnes utslippsfrie løsninger også på sjøsiden, sier prosjektleder Stein Lønne i Kildn.

Børge Sivertsen er ny daglig leder i Entreprenør Magnar Sivertsen AS

Børge Sivertsen er ny daglig leder i Entreprenør Magnar Sivertsen AS 481 574 Tertnes Holding

Pressemelding

Børge Sivertsen er ny daglig leder i Entreprenør Magnar Sivertsen AS

Børge Sivertsen har tiltrådt som ny daglig leder i Entreprenør Magnar Sivertsen AS med virkning fra 1. oktober 2023.

Entreprenør Magnar Sivertsen AS ble etablert på slutten av 70-tallet, og har solid erfaring innen graving, grunnarbeid og betongarbeid. Selskapet har høy faglig kompetanse og dyktige ansatte.

Børge har lang erfaring i bransjen, og har gått gradene i Entreprenør Magnar Sivertsen siden han startet i selskapet i 1986. Børge har solid kunnskap i faget og som prosjektleder i utallige prosjekter i sin lange karriere i selskapet, har han et utmerket grunnlag for å tre inn i stillingen som daglig leder.

«Etter et langt arbeidsliv i selskapet kjenner jeg EMS ut og inn. Jeg trives utmerket i rollen som prosjektleder, men har takket ja til å tre inn som daglig leder i den omstillingsperioden vi nå er inne i. Det er utfordrende tider i bransjen vår, men skjerpet fokus på våre kjerneområder – sammen med de ansattes kompetanse og erfaring – skal vi styrke vår posisjon. Jeg «gru-gleder» meg til å ta fatt på jobben», sier Børge.

«Vi er glade for at Børge har takket ja til å bli daglig leder i Entreprenør Magnar Sivertsen AS», sier Henrik Reigstad, styreleder i EMS. «Vi har over tid lært Børge å kjenne som en kompetent og dyktig person, og vi er sikre på at Børge fortsatt vil være en viktig ressurs i selskapets videre utviklingsarbeid.»

Kontaktperson: Henrik Reigstad
Epost: henrik.reigstad@vitek.no
Tlf: 957 66 863

Tino Andersen International Classical Guitar Festival – 2024

Tino Andersen International Classical Guitar Festival – 2024 604 415 Tertnes Holding

Welcome Guitarists

Welcome to Tino Andersen International Classical Guitar Festival in 2024, where Åsane, a hidden treasure in Bergen, Norway, becomes the backdrop for Europes biggest  celebration of classical guitar mastery in 2024.

The festival features the biggest international artist competition for guitar in Europe, concerts, and inspiring lessons for both children and aspiring professionals.

Click here for the official website and more Information!

Skipavika Næringspark har sikra store investorar til ammoniakkfabrikk

Skipavika Næringspark har sikra store investorar til ammoniakkfabrikk 1486 869 Tertnes Holding

I mars etablerte Skipavika næringspark og det sveitsiskeigde selskapet Fuella selskapet Skipavika Green Ammonia, og presenterte planane sine om å bygge ein grøn ammoniakkfabrikk i Skipavika.

Trykk her for å lese artikkelen hos nordhordaland.no

Askøy – et knutepunkt på Vestlandet

Askøy – et knutepunkt på Vestlandet 983 792 Tertnes Holding

Ny passasjerhavn sør-vest på Askøy gjør kommunen til et nav i grønn og bærekraftig transport på sjø, kombinert med nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling.

Prosjektet Kildn skal etableres på Kjerringodden på Askøy som en utslippsfri havn for passasjertrafikk.

Kildn blir en regionhavn med Askøy som vertskommune. Prosjektet skal bidra til fremtidens utslippsfrie kollektivtrafikk på Vestlandet. For å gi havnen et levedyktig passasjergrunnlag må man samkjøre kollektivtilbud og turisttrafikk. Havnen vil derfor betjene turister som kommer til regionen både med skip, fly og tog, før de fraktes videre i utslippsfrie hurtiggående båter til Bergen eller inn i fjordene.
De utslippsfrie hurtigbåter skal inngå i en Fjordmetro med omfattende rutenett i hele Bergensregionen. Det knytter Askøy tettere mot nabokommuner som Øygarden og Alver, men også mot verdensarvfjordene i nord og sør i Vestland. Fjordmetroen vil ta tilbake fjorden som transportåre og kunne skape nytt liv i bygdene langs kysten.
Kildn er omtalt i Vestland fylkes prosjekt «Grøn region Vestland» med mål om å få til rask og enkel grønn omstilling, og den grønne huben med lademuligheter på Askøy vil sette kommunen i førersetet for omstilling på sjøsiden.

 

Kaiene skal bygges ved foten av skråninger på opptil 70 m høyde, der fartøyene knapt være synlige fra øvrig bebyggelse på Askøy. Kun 5 prosent av arealet i Tresmarka skal bygges ut, som betyr at 95 prosent av arealet beholdes som friområde for Askøys befolkning. Dette arealet skal ikke bebygges, og eksisterende turstier og klatreområder bevares.
Passasjertrafikken til og fra Kildn skal skje sjøveien, og anlegget vil derfor ikke skape mer trafikk på veisystemene på Askøy. En veitunnel ut til anlegget er nødvendig av beredskapshensyn og for varetransport til anlegget. Etableringen av Kildn har som mål å bruke sjøen slik at landbasert transport reduseres.

Havnen skal finansieres uten offentlige midler, og vil ikke medføre utgifter for Askøy kommune. I havnen blir det nødvendige servicefunksjoner for havnedrift og et hotell for snuhavn for turistskip som Hurtigruten. Denne aktiviteten vil gi arbeidsplasser og skatteinntekter til Askøy.
Det jobbes også med å få etablert et forskningsog utviklingsmiljø som skal utvikle fremtidens løsninger for utslippsfri maritim transport.
Endelige planer for havnen vil bli fremmet for Askøy kommune høsten 2023, og oppbygningen av fjordmetroen starter så snart anlegget er klart, senest 3 år etter at planene er godkjent.

 

Følge oss på Facebook
KILDN Fjordmetro

kildn.com

Uriktig om cruisehavn fra byråden

Uriktig om cruisehavn fra byråden 776 434 Tertnes Holding

Kildn vil ikke være en havn for ethvert skip som ikke fyller Bergen sine miljøkrav.

Per-Arne Hvidsten Larsen er i sitt innlegg 27. juli innom den planlagte nye passasjerhavnen Kildn på Askøy.
Larsen gir et inntrykk av at Kildn vil ta imot alle cruiseskipene som Bergen avviser.

Dette er uriktig.
Kildn planlegges som en utslippsfri havn som ikke vil ta imot forurensende skip. En fordel ved å nyetablere havnen er at havnen og landanleggene kan bygges for å følge strenge miljøkrav. Dette vil også gjelde for besøkende skip.

Trykk her for å lese hele saken hos bt.no!

Skipavika: Uniting Fuella’s Green Ammonia and Sustainable Seafood in Harmony with Wind Farms. Se Video

Skipavika: Uniting Fuella’s Green Ammonia and Sustainable Seafood in Harmony with Wind Farms. Se Video 1223 410 Tertnes Holding

Er du den beste av de beste?

Er du den beste av de beste? 2560 1440 Tertnes Holding

Er du den beste av de beste?
Da har vi den perfekte jobben for deg!

Vi leter etter superhelter i forkledning, med nyskapende ideer og et fremoverlent tankesett.
Hos oss får du mer enn bare en jobb – du får en billett til en verden av nyskapning og spennende muligheter.

Ønsker du å vite mer?
Kontakt Henrik Reigstad
Epost: henrik.reigstad@tertnes-holding.no
Tlf: 957 66 863

Slik vil de løse kollektiv- og cruiseproblemene i fremtiden

Slik vil de løse kollektiv- og cruiseproblemene i fremtiden 1920 1300 Tertnes Holding

Prosjektet er blitt mindre, men det er fortsatt gigantisk, grønt, privatfinansiert og omstridt. Tertnes Holding AS vil gjøre Askøy til sentrum for blå bybane og cruisehavn.

Initiativtakerne til Kildn på Askøy virker uberørt av de mange havneplanene og -ideene som dukker opp i Bergen og nabokommunene.
– Vi jobber på. Vi er sikre på at dette prosjektet er mulig å gjennomføre, sier administrasjonssjef i Tertnes Holding AS, Stein Lønne.

BA møter ham og styremedlem i Kildn, Atle Kvamme, i Næringsrådets lokaler midt i Bergen sentrum. Utstyrt med argumenter, illustrasjoner og videoer går de to kraftig verbalt til verks i kampen for å få etablert en grønn, eller blå om du vil, Hub ved Eidsvika og Brakedalsvika på sørvestsiden av Askøy.

Trykk her for å lese hele saken!

 

Backe valgt som samspillsentreprenør for Kildn

Backe valgt som samspillsentreprenør for Kildn 602 313 Tertnes Holding

Tertnes Holding AS har valgt Backe som samspillsentreprenør for videre utvikling av prosjektet Kildn på Askøy.  Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk, samt hjemmehavn for en fjordmetro, fjordturisme og cruiseskip.

Transport er en av Norges største utslippskilder, og prosjektet skal redusere transportutslipp ved å flytte mest mulig persontrafikk fra land til utslippsfrie fartøyer, og bidra til en mer bærekraftig turisme med bedre besøksforvaltning i Vestland. Prosjektet skal etableres i området Eidsvika – Brakedalsvika sørvest på Askøy.Prosjektplanleggingen har pågått over tid, og der man har endt opp med løsninger som setter minst mulig fotavtrykk, og ivaretar landskapet og miljøet i området på en best mulig måte.
Det skal bygges kaianlegg og terminalbygg for havnefunksjoner kombinert med kontorarealer, hotell og næringslokaler, til sammen ca 60 000 m2 fullt utbygd.

Bygningsmassen skal være selvforsynt med ren energi fra solseller, termisk energi og jordvarme. Trafikken til og fra området skal skje sjøveien, blant annet med et nettverk av utslippsfrie hurtigbåter. Det vil likevel bli etablert en tunell for landbasert adkomst i anleggsfasen, og primært for servicebehov når anlegget kommer i drift.

Det arbeides for tiden med regulering av området til formålet, og det er sentralt i den samfunnsmessige delen at anlegget vil skape mange nye grønne arbeidsplasser, bidra med økte skatteinntekter og etablere lokaler for forskning og utvikling innen maritim sektor.

Tertnes Holding og Backe vil innen kort tid ha på plass endelig konseptvalg. Prosjektet går nå inn i en ny utviklingsfase, som vil foregå frem mot årsskiftet, parallelt med reguleringsprosessen.

Vi er stolte og glade for å ha blitt valgt som samarbeidspartner til dette fantastisk spennende og banebrytende prosjektet.  Å få være med å utvikle noe som vil bety så mye for regionen er et privilegium som vi også har den største respekt for.  Prosjektet har høye miljø- og bærekraftsmål.  Vi kommer til å bruke mye ressurer på å finne de beste løsningene med tanke på disse målene, bruke lokale ressurser i størst mulig grad, og utnytte blant annet stedlige masser til betongproduksjon.  Nærheten til sjøen gir også mange muligheter til å tenke nytt når det gjelder transport og logistikk.  Vi gleder oss stort til å ta fatt på oppgaven sier Arne Kleivdal, daglig leder i Backe Bergen.

Vi valgte Backe som samarbeidsparnter ut i fra deres lange erfaring og solide kompetanse, samt  satsning på fremtidige løsninger med tydelige bærekraftsmål i produksjonen. Backe er lokalt representert gjennom Backe Bergen. Dette er viktig for sysselsettingen i regionen, og vi ønsker å bidra til at prosjektet blir gjennomført med mest mulig lokal arbeidskraft. Dette prosjektet skal sette Askøy, regionen og Vestlandet på kartet som en initiativtaker i det grønne skiftet, og vi er sikre på at Backe vil ta denne utfordringen og gjennomføre prosjektet på en optimal måte, sier Jan Olav Jørgensen, styreleder i Tertnes Holding AS.

Kontakt:

Arne Kleivdal, daglig leder Backe Bergen, arne.kleivdal@backe.no

Helge Nakken, leder for prosjektutvikling Backe Bergen, helge.jostein.nakken@backe.no

Stein Lønne, Tertnes Holding AS, stein.lonne@tertnes-holding.no

Atle Kvamme, Tertnes Holding, atle.kvamme@tertnes-holding.no

 

Hjemmesider:

https://backe.no/

https://kildn.com/

Rettskraftig dom i saken mellom VE Anlegg og BIR Infrastruktur

Rettskraftig dom i saken mellom VE Anlegg og BIR Infrastruktur 2560 1440 Tertnes Holding

Hordaland tingrett fastslo i dom avsagt den 31. mars i år at BIR infrastrukturs heving av kontrakten med VE Anlegg i det såkalte Nedre Nygaard-prosjektet var rettsstridig. VE Anlegg ble også tilkjent vel 20 millioner kroner i betaling for utførte arbeider og erstatning, samt dekket sine kostnader i forbindelse med rettssaken. BIR Infrastruktur har ikke påanket dommen som nå er rettskraftig.

VE Anlegg har helt fra hevingen ble varslet sommeren 2021 vært tydelige på at selskapet underveis utførte arbeidene i tråd med kontrakten og at det var BIR Infrastruktur som misligholdt kontrakten. At tingrettens dom bekrefter dette var som ventet, og VE Anlegg er tilfreds med at resultatet nå er endelig. Dommen er også en oppreisning for de av selskapets ansatte som underveis i prosjektet ble gjenstand for hard og uberettiget kritikk. Det er ingen tvil om at hevingen og den prosessen som fulgte har vært en stor belastning VE Anlegg som selskap. Vi er derfor spesielt glade for at dommen er tydelig på dette punkt og vi håper den bidrar til at de ansatte nå får lagt saken bak seg og kan gå videre med løftet hode.

Av prinsipielle grunner er det viktig at en så stor og viktig offentlig aktør på byggherresiden (BIR Infrastruktur representerte Graveklubben i Bergen i prosjektet), opptrer korrekt og profesjonelt overfor sine kontraktspartnere. Dommen bør derfor være et tankekors for medlemmene i klubben. Den bør også føre til en gjennomgang av klubbens rutiner og systemer for prosjektgjennomføring, slik at man i fremtiden unngår denne type situasjoner.

Våre selskaper vil også i fremtiden ha fokus på god og korrekt gjennomføring av de prosjekter som blir tildelt, i god dialog med oppdragsgivere og med korrekt oppfølging av signerte kontrakter. Vi ser frem til videre godt samarbeid med både offentlige og private kunder i regionen.

 

Jan Olav Jørgensen
Styreleder
Tertnes Holding AS

Velsmurt Maskineri

Velsmurt Maskineri 1060 600 Tertnes Holding

Velsmurt Maskineri

Det tar ikke mange minuttene før fortauet ved busslommen er asfaltert.

Anlegg&Transport treffer asfaltlaget til Tertnes Entreprenør AS på Os et lite stykke sør for Bergen.
Bergen-entreprenøren med historie tilbake til 1902, har rundt 30 ansatte og også et egent asfaltlag. Det er det slett ikke alle entreprenører i samme størrelse som har.


TEAMET: Tertnes Entreprenør sitt asfaltlag, fra venstre: Joakim Stenqvist, Katrine Eikeland (lastebilsjåfør Nytveit AS),
Bjarte Kaldestad (kjører utleggeren), Jonas Størdal (bas) og Marcin Okulczyk. Anlegg&Transport

– Vi har drevet med asfalt siden midten av 1980-tallet. Det er veldig godt å ha et egent asfaltlag som kan gjøre egne jobber helt ferdig, samtidig som vi påtar oss oppdrag for andre, sier basen Jonas Størdal.

Trykk her for å lese hele saken!

Ung i Åsane: Skrivekonkurranse med 20.000 i premiepotten

Ung i Åsane: Skrivekonkurranse med 20.000 i premiepotten 2000 1122 Tertnes Holding

Åsane Kulturråd inviterer ungdom til å skrive om hvordan det er å være ung i bydelen i dag. Tertnes Holding legger 20.000 kroner i potten til hver av de tre vinnerne.

Hvordan er det å være ung i Åsane?
Det er spørsmålet Åsane Kulturråd stiller når de nå utlyser en skrivekonkurranse for ungdom i alderen 15 til og med 20 år. De tre beste bidragene premieres med et stipend på 20.000 kroner.

Trykk her for å lese hele saken!