Nyheter

Positive til å gå videre med Kildn havn i Eidsvika

Positive til å gå videre med Kildn havn i Eidsvika 2560 1440 Tertnes Holding

Sier ja til å gå videre med havneprosjektet til ti milliarder

Formannskapet er positiv til gå videre med Kildn havn i Eidsvika.

Det er klart etter at det politiske flertallet tirsdag morgen gikk inn for at Kildn havn skal utredes.

Trykk her for å lese hele saken

Vellykket frokostmøte om Kildn

Vellykket frokostmøte om Kildn 1080 1179 Tertnes Holding

Tertnes Holding takker Bergen Næringsråd for vel gjennomført og et vellykket frokostmøte i en fullsatt sal i Grand festlokaler.

Som innledere om prosjektet stilte Kari Sørebø, Magnus Johannesen og Stein Lønne fra Kildn-teamet. Videre orienterte Steinar Onarheim fra Asplan Viak om den pågående utredningen om fremtidens passasjertrafikk i Vestland, med Kildn som hub.
Det ble et engasjerende frokostmøte, med gode diskusjoner om utfordringer og muligheter i paneldebattene – samtidig som man fikk presentert prosjektet for nye tilhørere.

Vi takker for et godt oppmøte, og for mange gode tanker og innspill til prosjektet.

Stor ny havn i Bergensregionen

Stor ny havn i Bergensregionen 1564 1074 Tertnes Holding

Stor ny havn i Bergensregionen

På Askøy planlegges det en ny havn med nullutslipp. Prosjektet har fått navnet KILDN, og er en satsing i milliardklassen.

Havnen skal bli knutepunkt for lokal og regional passasjertrafikk, og en hjemmehavn for nasjonal og internasjonal passasjertrafikk.
Kildn skal styrke Bergen og regionens maritime posisjon, etablere et miljø for forskning, utvikling og turisme, og bidra med nye arbeidsplasser på Askøy og i regionen.

Kildn blir en privat ny type havn i vår region, og ser for seg å bli samarbeidspartner til interkommunale Bergen Havn. Det kan snu opp ned på dagens bruk av sjøen som transportarena, og det kan mangedoble tilbudet for båtreisende. Prosjektet er nå til behandling i Askøy kommune, der det forventes en avklaring i løpet av våren 2022.

Vi presenterer prosjektet og tar diskusjonene:

  • Hva betyr dette for utviklingen av maritime aktivitet i Bergensregionen?
  • Hvordan koordineres dette mot aktiviteten til Bergen Havn?
  • Hvordan samarbeider og samkjøres et 10-talls nye elektriske, hybrid eller hydrogenbaserte passasjerbåter i området med de fylkeskommunale båtrutene fra Askøy og Nordhordland? Og hvilke nye passasjerruter er mulig?
  • Hva betyr det for cruisetrafikken og Bergen som cruisehavn
  • Hvordan vil dette påvirke fjordturismen på Vestlandet.

SE PROGRAM

Møtet er gratis og åpent for alle!

Tid:   20.04.2022 kl. 08.30 – 10.30
Sted: Grand Bergen

 

Kildn – verdens første reelle nullutslippshavn

Kildn – verdens første reelle nullutslippshavn 2560 1409 Tertnes Holding

Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for sjøgående passasjertrafikk og en arena for forskning og grønn havneutvikling. Kildn er et konkret og gjennomførbart prosjekt som bidrar til og fremmer ønsket grønn omstilling, sier prosjektleder i Tertnes Holding AS, Stein Lønne

Det er et uttalt mål å flytte mest mulig person- og godstrafikk fra land til sjø for å redusere transportens andel av samlede utslipp mot 2050. Det pågår ulike utredningsarbeider for fremtidens trafikk til sjøs, både i regionen og i landet ellers. Spesielt gjelder dette utvikling av nye hurtiggående båter basert på nullutslipps drivlinjer. Kildn har etablert dialog og samarbeid med en rekke ulike interessenter for å følge med i front på utviklingen av dette arbeidet. Kildn har også bestilt en egen utredning om regional passasjertrafikk – den blå fjordbanen – som vil belyse hvordan fremtidens kollektivløsninger til sjøs kan utformes i Vestland fylke gitt fremtidens teknologi og ønskede transportmønstre.

Ulike former for passasjertrafikk til sjøs

Kildn satser på å realisere 1,3 km kailengde på sørspissen av Askøy like utenfor Bergen i 20216. Havnen kan ta imot alle typer fartøyer, fra ulike hurtiggående passasjerbåter til de aller største internasjonale passasjerbåtene. Kildn vil inneholde alle fasiliteter som skal til for å bli valgt som hjemmehavn for fremtidens passasjerfartøyer. Ved å kombinere turisttrafikk med kollektivtrafikk vil man både kunne øke trafikkgrunnlaget for kollektivtrafikken til sjøs og samtidig utvide reisemulighetene for alle turister som kommer til Vestland for å oppleve fjord og fjell, enten de kommer med tog, fly eller båt.

En uavhengig ringvirkningsanalyse har beregnet 3 400 nye arbeidsplasser for Askøy og regionen, betydelige skatte- og avgiftsinntekter, samt positive bo- og arbeidsmarkedseffekter og positive effekter for reiseliv og FOU.

Kildn er unik

Ved å skape èn felles havneløsning for alle typer passasjerfartøyer kan passasjerene enkelt skifte fra det ene fartøyet til det andre via en moderne og tilrettelagt terminal, overnatte på anleggets hotell, få informasjon om lokale steder å besøke i hele Vestland, eller nyte et måltid på en av restaurantene før turen går videre til neste opplevelse. Kildn er plassert ved krysningspunktet for de tre hovedledene utenfor Bergen, med kort avstand til både Bergen sentrum og Bergen lufthavn. Kildn er en naturlig hub for passasjertrafikk i Vestland.

Nullutslipp

Vi har tenkt nullutslipp fra første stund. Det betyr at all bygningsmasse blir selvforsynt med egenprodusert energi i kombinasjon med varmelagring og batteripakker. Samtidig legges det til rette for tilstrekkelig kapasitet av landstrøm, ladestrøm og fremtidens maritime fuels, enten dette blir hydrogen, ammoniakk, metanol eller andre energibærere som det forskes på i dag. Det planlegges også et allsidig FOU-miljø på Kildn, siden laboratoriet ligger rett utenfor kontorvinduet. Kildn vil bidra til det grønne skiftet, samt at man støtter kommunenes og fylkets mål om videre regional vekst innen maritim transport, turisme og relatert eksportindustri, avslutter Lønne.

 

Les mer på www.kildn.com

VIKEN deles ikke opp – storsatsning på gang!

VIKEN deles ikke opp – storsatsning på gang! 1077 844 Tertnes Holding

Tertnes Holding ønsker Viken Marin velkommen inn i Vestlandsentreprenøren og ser fram til en spennende storsatsning på vedlikeholdstjenester for oppdrettsnæringen i felleskap.

Tertnes Holding har de to siste årene bygget opp Vestlandsentreprenøren til å bli en av de ledende underentreprenørene på Vestlandet. I arbeidet med dette har Tertnes Holding blant annet satt sammen et sterkt team innenfor dykketjenester og vedlikehold for oppdrettsnæringen. Blant annet gikk Tertnes inn som eier i Valen Marina i 2021. For å styrke teamet som bistår oppdrettsnæringen med vedlikehold, ROV-tjenester og undervannsarbeid, har Tertnes Holding blitt enige om å kjøpe 70% av aksjene i Viken Marin. Morgan Thorsen, som er drivkraften bak Viken Marin, blir med videre som daglig leder med 30% eierskap.

Jan Olav Jørgensen, daglig leder i Vestlandsentreprenøren, har følgende å si om oppkjøpet:

«Det er ekstremt givende å få et enda sterkere team innenfor sjøentreprenørtjenester i Vestlandsentreprenøren. Vi ser alltid etter de flinkeste folkene og her passer Morgan med sitt team perfekt inn. Vi ser frem til å samarbeide om å bygge den ledende aktøren for undervannsvedlikehold. Vi skal trossalt være ledende både over og under vann og håper derfor flere dykkere vil søke jobb hos oss»

Han får støtte av Magnus Johannesen og Richard Sørensen som har jobbet med oppkjøpet de siste ukene.

«Vi forstod tidlig at Morgan og hans team i Viken Marin har spennende planer og stor kompetanse på dette området. Vi forventer at vi innen kort tid vil være blant de ledende aktørene innenfor vedlikehold for oppdrettsnæringen og undervannsarbeid generelt»

Vestlandsentreprenøren leverer et bredt spekter av tjenester innenfor undervannsarbeid, blant annet dykketjenester, vedlikeholdstjenester, anleggsarbeid og ROV-tjenester. Selskapene som inngår innenfor undervannssatsningen har de nødvendige sertifiseringene til å gjennomføre det meste av arbeid under vann. I tillegg har Vestlandsentreprenøren et sterkt team av øvrige selskaper som kan bistå. Sammen leverer vi komplette løsninger, både over og under vann.

 

Da var siste eiendommen i Breiviken i Bergen overtatt av Bonava – ett fantastisk prosjekt som nå utvikles.

Da var siste eiendommen i Breiviken i Bergen overtatt av Bonava – ett fantastisk prosjekt som nå utvikles. 692 519 Tertnes Holding

Klar for unikt boligprosjekt i gammelt spinneri

Bonava har signert avtale med LAB Entreprenør for byggingen av Bergens største boligtransformasjonsprosjekt

Det er på det gamle ullspinneriet i Breivikshavn i Ytre Sandviken i Bergen at Bonava skal transformere en tidligere ullfabrikk i betong fra 1950-tallet til 178 nye leiligheter. Prosjektet, som har fått navnet Merinokvartalet, får leiligheter beliggende nesten i sjøkanten. Fra før av har Bonava bygget ut området med leilighetsprosjektene Biskopshus og Biskopshavn, som begge ligger på nabotomten.

Trykk her for å lese hele saken

 

 

Tertnes Holding AS styrker sin posisjon som investeringsselskap

Tertnes Holding AS styrker sin posisjon som investeringsselskap 2560 2560 Tertnes Holding

Som en del av Tertnes Holding AS sin langsiktige strategi vil selskapet styrke sin posisjon som investeringsselskap. Som et ledd i denne satsningen har Tertnes Holding valgt å løfte Magnus Johannesen fra ett av sine deleide datterselskaper og inn som Finansdirektør. Magnus har tidligere arbeidet for McKinsey & Company med risikostyring, investeringsbeslutninger og strategiske endringsprosjekter.

Magnus vil få hovedansvaret for å bygge opp investeringsselskapet Idun Vesta til Tertnes Holding og det overordnede ansvaret for den finansielle styringen av Tertnes Holding sine datterselskaper i tett samarbeid med Richard Sognnes Sørensen. Magnus er blant annet kåret av Kapital som en av Norges største næringstalenter under 40 år og er opprinnelig fra Bergen, Åsane.

Jan Olav Jørgensen ønsker Magnus velkommen inn i selskapet. «Magnus har en solid kompetanse innen risikostyring, finansielle analyser og investeringsbeslutninger, og vil bli en viktig tilvekst i vår vekststrategi» – sier Jørgensen.

Endrer porteføljen i Rexir Holding

Endrer porteføljen i Rexir Holding 599 338 Tertnes Holding

Eierne av JOJ Tertnes Holding AS og T A Holding AS ønsker å spisse sine investeringsstrategier, og er derfor enige om å gjøre endringer i det felles eide selskapet Rexir Holding. T A Holding ønsker å fokusere mer på ren eiendomsutvikling med nedslagsfelt i hele Sør-Norge og trer derfor ut av felles eide entreprenørselskaper, mens JOJ Tertnes Holding vil satse mer på entreprenørvirksomhet og lokal tilhørighet og trer ut av eiendomsprosjekter utenfor Vestlandet.

Samtidig fortsetter samarbeidet på spennende prosjekter som for eksempel Vennebyen, samt eiendommene Eidsvåg Senter og Myrdal i Åsane.

Som en følge endringene vil Rexir Holding endre navn til A J Holding, og Rexir Bygg vil endre navn til VE Bygg. VE Bygg vil inngå som en del av Tertnes Holding sitt entreprenørkonsern Vestlandsentreprenøren. T A Holding overtar eiendomsutviklingen i Sør-Norge og tar samtidig over Rexir Utvikling og spisser dermed sin satsning på dette segmentet.

1. januar vil T A Holding endre navn til Rexir og bli en enda større aktør med en variert portefølje av ulike eiendommer i Sør-Norge. JOJ Tertnes Holding fortsetter sin oppbygging av en betydelig entreprenørvirksomhet på Vestlandet.

Jan Olav Jørgensen og Tore Andersen, de respektive eierne av hhv JOJ Tertnes Holding og T A Holding sier i en felles uttalelse at de er meget godt fornøyde med endringene som er gjort i henhold til strategiene de har satt.

Tertnes Holding selger seg ut av Presis Infra

Tertnes Holding selger seg ut av Presis Infra 1000 564 Tertnes Holding

Tertnes Holding selger seg ut av Presis Infra

Det er det svenske invsteringsselskapet Ratos som kjøper det norske drifts- og vedlikeholdsselskapet innen veisektoren, som oppgis til å ha en verdi på 2,6 milliarder kroner.

Ratos forteller i en pressemelding at de ved kjøpet får etablert en plattform for sin strategiske satsing innenfor samfunnskritisk transportinfrastruktur.
– Drift og vedlikehold av samfunnskritisk infrastruktur er et attraktivt og voksende marked som Ratos over tid har ønsket å  eksponere seg mot. Presis Infra har utmerkede forutsetninger for fortsatt organisk og oppkjøpsbasert ekspansjon både innenfor eksisterende og nye, avgrensede infrastruktursegmenter, men også i nye geografiske områder. Det sier Christian Johansson Gebauer som er president i forretningsområdet Anlegg og Drift i Ratos.

En solid aktør i det norske markedet

Ratos poengterer at Presis Infra i dag leverer regnskaper med markedsledende marginer, vokser raskt og er i dag nest største aktør i Norge innenfor segmentet drift- og vedlikehold.

Selskapet kan vise til en driftsmargin på 14 prosent og kan vise til en vekst på 12 prosent årlig siden 2018.

– Med kjøpet av Presis Infra har Ratos sikret seg majoritetseierskap i Nordens mest lønnsomme aktør innenfor sitt marked. Vi er imponert over Presis Infras kultur, operasjonelle effektivitet, kundefokus og desentraliserte organisasjon som ligger til grunn for selskapets lønnsomhet. At nåværende eiere KB-Gruppen ønsker å være med på laget videre med en eierpost på 25 prosent, ser vi på som svært positivt, og vi ser fram til et godt samarbeid, sier Christian Johansson Gebauer.

Betyr 5 prosent økt omsetning for Ratos

I perioden 1.oktober 2020 til 30.september 2021 omsatte Presis Infra for 1 696 millioner kroner, med et driftsresultat på 238 millioner kroner.Kjøpesummen basert på gjeldfri basis oppgis til 2 600 millioner kroner for 100 prosent av aksjene.For Ratos-konsernet innebærer kjøpet en omsetningsvekst på rundt fem prosent, og en forbedring av driftsresultatet på drøyt 9 prosent. Avtalen mellom Ratos og KB-Gruppen har en klausul om at de øvrige eierandelene på 25 prosent som KB-Gruppen fortsatt skal eie, kan løses inn om tre år.Ratos-gruppen omsatte i fjor gjennom 12 ulike selskaper og 10 200 ansatte for rundt 34 milliarder kroner. Av selskapene de eier er norske aktører som Planatasjen og byggentreprenøren Hent.

Signerer historiens største avtale med Åsane fotball

Signerer historiens største avtale med Åsane fotball 1140 760 Tertnes Holding

Tertnes Holding og Åsane fotball har signert historiens største og lengste avtale.

– Åsane er klubben i mitt hjerte. De gjør en strålende jobb både på toppnivå og i breddefotballen. Det er  utrolig mange flotte mennesker som arbeider i klubben, så for oss i Tertnes Holding var det en selvfølge å bidra med en slik avtale nå i forbindelse med 50-års jubileet, sier eier av holdingselskapet, Jan Olav Jørgensen til Åsane Tidende.

Les hele saken her:
https://www.aasanetidende.no/nyheter/2021/11/01/signerer-historiens-stoerste-avtale-med-aasane-fotball/

Vestlandsentreprenøren går inn i Valen Marina

Vestlandsentreprenøren går inn i Valen Marina 960 936 Tertnes Holding

Vestlandsentreprenøren går inn i Valen Marina

Ansetter flere kvalifiserte dykkere – gjør undervannstjenester sikrere, enklere og mer tilgjengelige

Vestlandsentreprenøren har inngått avtale om å kjøpe majoritetsandel av Valen Marina.

Valen Marina opplever betydelig omsetningsvekst i markedene for undervannstjenester med dykking, fjernstyrte undervanns-droner, arbeids-ROV’er og fjernstyrt anleggsutstyr. Sammen med Vestlandsentreprenøren blir Valen Marina en betydelig aktør som målsetter å forenkle kundenes hverdag med et bredere tilbud av miljøtilpassete løsninger.

Med betydelig og langsiktig vekst i markedsaktivitet og ordremasse innen hovedaktivitetsområdene undervannstjenester og skvalpesone-arbeid, investerer Valen Marina betydelig i videre vekst, med innkjøp av nye miljøvennlige fartøyer og ansettelse av flere dyktige medarbeidere, inkludert dykkere.

Markedet for ad hoc-oppdrag vokser kraftig, spesielt på bakgrunn av mer uvær og en stadig sterkere sanntidsovervåking av alt fra oppdrettsanlegg og ulike maritim trafikk, til sjøledninger og modulbaserte kaianlegg. Sett under ett langs kysten, etableres nå stadig mer driftskritisk infrastruktur i stadig tøffere miljøer langs kysten. Valens ekspertise og umiddelbare kapasitet på dette området, sammen med Vestlandsentreprenørens alarmtjeneste 07365 for alle kunder, passer hånd i hanske i forhold til kundenes langsiktige assistansebehov.

Styreleder Magne Valen gleder seg over det nye medeierskapet fra Vestlandsentreprenøren i en hektisk periode for selskapet; «Investeringen fra solide Vestlandsentreprenøren gir store muligheter for oss med tanke på å vokse videre. Konsernet støtter oss med sterke fagressurser og øke vår evne til å ta på oss krevende oppdrag. Kundene vil få enda mer kostnadseffektive og bredere tjenester direkte fra oss, basert på de mest moderne og miljøvennlige løsningene. Vi gleder oss til å møte gamle og nye offentlige og private kunder, presentere den forsterkete bredden og dybden i vårt tilbud samt introdusere våre nye fagfolk, anleggsmidler og verktøyer», fremhever Magne Valen.

«Betydelig satsing for å assistere redere med tanke på utslippsreduksjoner gjennom polering av skrog og drivlinjer i sjø er forestående. Vi gleder oss til å utvide dette tilbudet», fortsetter Valen.

«Vestlandsentreprenøren arbeider innenfor helt komplementære felt til Valen Marina sine aktiviteter», fremholder Jan Olav Jørgensen, styreleder i Vestlandsentreprenøren. Våre selskaper, som allerede arbeider med grunn, betong og stål samt rør- og tankanlegg i og ved sjø, vil ha stor glede og nytte av fagkompetansen og kapasiteten til Valen Marina. Å få et av Norges desidert beste dykkefaglige miljøer ombord hos oss vekker fantastisk entusiasme, både internt og hos våre kunder. En gledens dag – en veldig spennende mulighet», avslutter Jørgensen.

Om Valen Marina AS:

Valen Marina AS er en ledende sjøentreprenør som har sitt virke innenfor dykke- og ROV-tjenester, i tillegg til inspeksjon, kartlegging, forankring og kaibygging. Valen Marina har i dag 19 ansatte hvorav 12 er Kl B anleggsdykkere. Vi utfører et bredt utvalg sertifiserte undervanns- og dykkertjenester, som blant annet ROV tjenester, mekanisk og sveis, kaibygging, undervanns-inspeksjoner, legging og ettersyn av sjøledninger, etablering, inspeksjon og vedlikehold av dypvannskaier og liknende. Se mer på www.valenmarina.no

Kontakt:

Styreleder Magne Valen
957 79 980
magne@valenmarina.no

Om Vestlandsentreprenøren AS:

Vestlandsentreprenøren AS skal bli et ledende, regionalt forankret konsern med fokus på service- og entreprenørvirksomhet innen infrastruktur, samferdsel og skade. Tjenester innen vann og avløp, grunn, stål og betong samt sjøentreprenørskap utgjør kjernen i selskapets virksomhet.

Kontakt:

Styreleder Jan Olav Jørgensen
930 26 529
janolav.jorgensen@tertnes-holding.no

Presis Vegdrift restaurerer Stalheimskleivane

Presis Vegdrift restaurerer Stalheimskleivane 1100 638 Tertnes Holding

Restaurerer historisk vei på Voss

Det krever solid faglig kompetanse og ekstrem tålmodighet når Stalheimskleiva skal restaureres. For ikke bare er den spektakulære veistrekningen en av Nord-Europas bratteste; den er også et fredet kulturminne og befinner seg på UNESCOs verdensarvliste. Det byr på utfordringer.

Les hele saken her:

https://anleggsmaskinen.no/2021/10/restaurerer-historisk-vei-pa-voss/

Driftskontrakt: Hevder de skal kutte utrolige 85 prosent utslipp

Driftskontrakt: Hevder de skal kutte utrolige 85 prosent utslipp 2560 1711 Tertnes Holding

Presis Vegdrift har satt seg fore å redusere CO2-utslippene med opptil 85 prosent når de nå går i gang med å drifte riksveiene i Hallingdal og Valdres for Statens vegvesen.

Les hele saken:
https://www.tungt.no/article/view/806752/driftskontrakt_hevder_de_skal_kutte_utrolige_85_prosent_utslipp

Vi bare lurer, byrådsleder Valhammer

Vi bare lurer, byrådsleder Valhammer 2560 1707 Tertnes Holding

I Eidsvåg har Arbeiderpartiet stått bom fast på en løsning som hverken beboere, landbruket eller næringsinteressene i nærområdet vil ha, skriver Jan Olav Jørgensen i dette inlegget.

Les hele saken her:
https://www.aasanetidende.no/nyheter/2021/06/07/vi-bare-lurer-bryaadsleder-valhammer/

Henrik Reigstad (32) er ansatt som daglig leder i både Vitek og Vitek Miljø med virkning fra 1. mai 2021.

Henrik Reigstad (32) er ansatt som daglig leder i både Vitek og Vitek Miljø med virkning fra 1. mai 2021. 864 723 Tertnes Holding

Henrik Reigstad (32) tiltro den 1. mai inn som daglig leder i Vitek og Vitek Miljø. Henrik vil ha dette ansvaret samtidig som han er CFO i Vitek Group Nordic.
Reigstad er utdannet ved Norges Handelshøyskole (NHH) som siviløkonom og har tidligere jobbet som markedssjef i SG Finans.

Bergen kommune tar u-sving etter krangel om underjordisk parkeringsanlegg

Bergen kommune tar u-sving etter krangel om underjordisk parkeringsanlegg 692 443 Tertnes Holding
Rothauggarasjen AS fikk nei til å starte opp reguleringsarbeidet for 310 underjordiske parkeringsplasser, og truet deretter kommunen med søksmål. Nå har kommunen snudd.

Les hele saken her:
https://www.estatevest.no/bergen-kommune-tar-u-sving-etter-krangel-om-underjordisk-parkeringsanlegg/

Presis kjøper virksomhet innen drift og vedlikehold av fergekaier og fjellsikring

Presis kjøper virksomhet innen drift og vedlikehold av fergekaier og fjellsikring 733 413 Tertnes Holding

Presis Infra AS etablerer datterselskapet Steitind Entreprenør AS og overtar Implenia Norge sin virksomhet innen drift og vedlikehold av fergekaier og fjellsikring.

Les saken hele saken her:

https://www.veier24.no/artikler/presis-kjoper-virksomhet-innen-drift-og-vedlikehold-av-fergekaier-og-fjellsikring/508941

– Vi har et lidenskapelig ønske om å få Eidsvåg tilbake

– Vi har et lidenskapelig ønske om å få Eidsvåg tilbake 2560 1707 Tertnes Holding
– Dette handler ikke om penger. Da hadde vi bare solgt tomten og lent oss tilbake, sier grunneier

Jan Olav Jørgensen

.

– Jeg har vokst opp i Åsane og har kontoret mitt i Eidsvåg. Min far har bygget fundamentet til gamle Åsane brannstasjon i Eidsvågveien og til Kniksen sitt hus i Eidsvåg. Jeg har bodd på Vollane i flere tiår og bryr meg virkelig om nærområdet. Men jeg hører lyden fra motorveien fra soverommet mitt. Nå har vi mulighet til å ta tilbake Eidsvåg ved å legge miljølokk over motorveien, bygge rundtdette og lage et sentrum med kafeer, boliger og næring. Vi kan bidra til gåbyen Bergen, som vel er kommunens framtidsvisjon, sier han til Åsane Tidende.

Les hele saken her:

https://www.aasanetidende.no/nyheter/2021

Velkommen til Kildns digitale stand på Yrkesmessen 2021

Velkommen til Kildns digitale stand på Yrkesmessen 2021 1915 1069 Tertnes Holding

Velkommen til Kildns digitale stand på Yrkesmessen 2021, torsdag 28. januar kl 12.00

Kildn vil kunne tilby en rekke ulike jobber i forskjellige yrker når prosjektet kan stå ferdig i 2026. Det vil bli etablert grønne arbeidsplasser innen skipsfart, bygg, energi, forskning og teknologi. I tillegg vil havnen inneholde hotell, restauranter, kafeer, butikker, trening- og helsefunksjoner, kunst, kultur og andre attraksjoner.

Se vår infoside mer informasjon om yrkene og hvilket utdanningsløp som kan lede frem til disse.

STORSATSNING: Nå lanserer MECA tungbil-kjede

STORSATSNING: Nå lanserer MECA tungbil-kjede 2560 1211 Tertnes Holding

Den nye verkstedkjeden MECA Tungbil vil være merkeuavhengig – akkurat som i personbil-markedet. – Vi mener det er rom for en frittstående kjede, og vårt mål er å bygge en kjede bestående av 50 verksteder innen utgangen av 2023, sier MECA-sjef Tore Stensbøl.

Mange kjenner MECA som en ledende grossist innen reservedeler og gjennom verkstedkjeden MECA for personbiler. Nå satser de stort på frittstående tungbilverksted.

– Lanseringen av MECA Tungbil er en del av vår langsiktige satsning på reservedeler til tyngre kjøretøy. Vi har høyt fokus på faglig kompetanse og profesjonalitet, og lagerfører kun deler av OE-kvalitet, sier daglig leder Tore Stensbøl i MECA Norway AS.

Ti verksteder klare fra 1. februar

For verksteder som vurderer kjedekonseptet, opplyser Stensbøl at dette passer for verksteder med 03-godkjenning og som ønsker å følge MECAs kjedestandard, som blant annet inkluderer deltakelse på kurs. Kjedekonseptet inneholder det viktigste et verkstedkonsept trenger; riktig deler tilgjengelig på lokale lager og effektiv logistikk, i tillegg til sentraliserte markedsføringsaktiviteter, PKK-innkallingsløsning og konseptualiserte tjenester for lastebileieren.

Verkstedene vil operere under navnet MECA Tungbil og vil være operativ fra 1. februar 2021. MECA Tungbil får en pangstart med 10 Bulder-verksted fra dag 1.

– Vi tar med oss alle våre avdelinger som er godkjent for tunge kjøretøy inn i MECA Tungbil og får dermed en av bransjens sterkeste merkevarer i ryggen. Vi har samarbeidet med MECA over flere år, og er strålende fornøyd med at de nå satser på kjedekonsept mot tungbilmarkedet, sier konsernsjef Roger Langhelle i Bulder AS. Langhelle tilføyer at dette passer rett inn i selskapets strategi om å vokse i hele landet, enten gjennom nye etableringer eller oppkjøp. – Vi tror det vil skje en konsolidering i dette markedet, og vi ønsker å være på offensiven i denne prosessen, sier Langhelle.

Veihjelp inkludert

Alle MECA Tungbil-verksteder vil tilby 12 måneders fri veihjelp ved gjennomført service.

– Sammen med vår partner Falck har vi utviklet tjenesten MECA Tungbil veihjelp. Dette er en unik tjeneste som sikrer kjøretøyet hjelp dersom det får teknisk stopp. Dette er viktig for alle som driver med tungbil og transport og bidrar til å sikre optimal driftstid for sjåføren, sier Tore Stensbøl i MECA.

– Etter hva vi vet fra bransjen er det ingen aktører som kan tilby tilsvarende tjeneste, fortsetter Stensbøl.

Falck ser også frem til at MECA nå inntar tungbil-markedet:

– Falck har lenge hatt et godt samarbeid med MECA på lettbil, og vi gleder oss til MECA Tungbil lanseringen og at MECA har valgt Falck som leverandør også på tungbil, sier Tommy Uttakleiv, som er Director Operations i Falck.

– Tungbilsatsingen til MECA passer godt inn i Falck sin egen satsing i tungbilbransjen. Falck sitt mål er å være den foretrukne partneren innenfor veihjelp, både på lettbil og tungbil. Vi er derfor veldig glad og stolt når MECA velger Falck som partner også når de nå satser på tungbil, fortsetter Uttakleiv.

MECA er en ledende grossist mot bilbransjen i Norge og er i dag totalleverandør av bildeler, verktøy, forbruksartikler, billakk, verkstedsutstyr, smøreoljer og deler og utstyr til tyngre kjøretøy. Gjennom 25 ekspresslagre dekkes hele landet med bransjeledende logistikk.

 

«»

 

For mer informasjon vennligst kontakt:

Tore Stensbøl, Adm Dir MECA Norway AS

Tlf 911 16 948 / tore.stensbol@meca.no

 

 

Roger Langhelle, Konsernsjef Bulder AS

Tlf 979 56 892 / roger.langhelle@bulder.no