Vår historie

Historien til Tertnes Holding

Askøy tomteselskap

Askøy tomteselskap 2560 1440 Tertnes Holding

Tertnes Holding etablerte i 2009 Askøy Tomteselskap AS med hensikt å utvikle og selge eiendommer. Eiendommen er tilrettelagt for over 500 nye boenheter som er solgt.

Kjøp av Blikkvalseverket

Kjøp av Blikkvalseverket 1024 730 Tertnes Holding

I 2009 ble Blikkvalseverket kjøpt av Rexir Holding, som fikk navnet Simonsviken Næringspark og ble videresolgt i 2011.

Hindenes Unneland & Juvik

Hindenes Unneland & Juvik 150 150 Tertnes Holding

I 2008 ble Unneland & Juvik AS kjøpt opp; som var et entreprenør- og byggmesterselskap. Entreprenørbiten ble fusjonert inn i Tertnes Entreprenør og byggmesterdelen ble fusjonert sammen Hindenes i 2009 og da omdøpt til Hindenes Unneland & Juvik.

Øvre Ervik Eiendom

Øvre Ervik Eiendom 522 464 Tertnes Holding

I 2002 kjøpte Tertnes Holding AS, Øvre Ervik Eiendom, som ble en lokasjon for ansatte i Tertnes Holding AS og Tertnes Entreprenør AS.
Øvre Ervik Eiendom ble solgt i 2015.

Kjøpesenter i Talinn

Kjøpesenter i Talinn 150 150 Tertnes Holding

I 2005 gikk Tertnes Holding AS sammen med partner og kjøpte et kjøpesenter i Talinn, som igjen ble solgt i 2007.

Byarena i Bergen

Byarena i Bergen 640 374 Tertnes Holding

Rexir Holding AS har sammen med Olav Thon Gruppen og EGD property tatt initiativ til en byarena midt i Bergen sentrum. Prosjektet har fått bred støtte både politisk og fra byens næringsliv.

Melvoldjordet

Melvoldjordet 640 448 Tertnes Holding

Rexir Holding AS  jobber kontinuerlig med en rekke prosjekter, hvor et av de største prosjektene nord for Oslo er Melvoldjordet. Tomten er på 76 dekar og er avsatt i kommuneplanen til bolig. Planoppstart ble godkjent i Juni 2019

Rådal Eiendom

Rådal Eiendom 2560 1920 Tertnes Holding

I 2015 kjøpte Tertnes Holding AS en industri- og kontor eiendom i Rådal. Dette bygget er nabotomt med gjenvinningstasjonen til BIR og har en attraktiv lokasjon for flere aktører.

Breiviken Eiendom

Breiviken Eiendom 640 480 Tertnes Holding

I 2017 ble det kjøpt opp en rekke sammenhengende eiendommer i Breiviken ment for boligutvikling. Blant disse var det historiske Merinobygget som har en fantastisk beliggenhet rett ved sjøen.
I 2019 ble flere av disse eiendommene solgt videre til en boligutvikler for utbygging av boliger.

Eidsvåg Senter

Eidsvåg Senter 2048 1365 Tertnes Holding

I 2011 ble Eidsvåg Senter kjøpt og utviklingen av eiendommen startet med hensyn til kommuneplanene, nemlig lokalsenter med bolig.
Eidsvåg er det historiske sentrum i Åsane, hvor bank, kommunehus og andre viktige næringer befant seg.

Kvalitetsleverandør

Kvalitetsleverandør 150 150 Tertnes Holding

God kvalitet resulterte i at virksomheten ble om til en attraktiv og viktig leverandør for ulike oppdragsgivere, hvor Åsane kraftverk var en av disse. Senere, når Åsane Kraftverk ble innlemmet i Bergen Lysverker og senere BKK, fortsatte Brødrene Jørgensen å være en viktig leverandør av utbygging av infrastruktur i Bergen.

Vennebyen

Vennebyen

Vennebyen 967 651 Tertnes Holding

I 2008 ble det gjort en storsatsing innen barneunderholdning, hvor Rexir Holding ble en investor i Vennebyen.
I 2015 kjøpte og overtok Rexir Holding AS majoriteteierskap og 100% av opphavsrettighetene til selskapet.
Vennebyen er idag en veldig populær animert barneserie og merkevare for både barn og voksne.

Rexir Holding

Rexir Holding 125 54 Tertnes Holding

Jan Olav Jørgensen og Rolf Tore Andersen etablerer investeringselskapet Rexir Holding AS

Bulder verksted

Kjøpte ut staten og ble eneeier

Kjøpte ut staten og ble eneeier 2560 1712 Elisabeth Takvam

I 2014 skiftet Mesta navn til Bulder AS. Tertnes Holding Industri kjøpte ut staten og ble eneeier av konsernet og har siden drevet Bulder-konsernet videre.

Lansering av KILDN – Verdens første Nullutslippshavn i Bergen

Lansering av KILDN – Verdens første Nullutslippshavn i Bergen 2560 1409 Elisabeth Takvam

I 2020 ble visjonen om KILDN lansert.

KILDN skal bli verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk og snuhavn for cruiseskip, hjemmehavn for fjordturisme, og for den regionale blå bybane.

Rexir Bygg AS – Totalentreprenør

Rexir Bygg AS – Totalentreprenør 400 128 admin_th

I 2016 valgte Tertnes Holding AS sammen med TA Holding AS gjennom sitt felles selskap Rexir Holding AS å bidra til å bygge opp et nytt slagkraftig byggentreprenørkonsern. Man etablerte et morselskap, nå kalt Rexir Bygg AS, som har kjøpt opp alle aksjene i Hindenes Unneland & Juvik AS og i Entreprenør Magnar Sivertsen AS.

Rexir Bygg har dermed kapasitet til å være totalentreprenør i større byggeprosjekter, og har solide bedrifter innen byggmesterfaget og grunn- og betongfaget med seg. Samarbeidet vil sikre arbeidsplasser i en stadig mer utfordrende bransje, og legger til rette for en videre trygg vekst for allerede godt etablerte selskaper.

Vestlandsentrepenøren

Vestlandsentrepenøren 1388 1036 admin_th

I 2014 gikk Jan Olav sammen med Tore Thorstensen og Roy Holth, hvor Jan Olav kjøpte seg inn i KB Vest og la inn selskapene Tertnes Entreprenør AS og Presis Vei AS. Fra tidligere lå Bergen Bydrift, Kjosås Maskin, Opedal drift og Presis Vegdrift inne i konsernet. KB vest ble senere omgjort til Vestlandsentreprenøren AS.
KB Gruppen og Tertnes Holding vil gjennom Vestlandsentreprenøren trappe opp sin satsing innenfor drift og vedlikehold av veier gjennom sin etablering av Presis Vegdrift AS; dette selskapet kjøpte blant annet opp Lemminkainen sin satsing i Norge. Selskapene utfører i dag betydelige drift- og vedlikeholdstjenester på det kommunale og statlige veinettet i Norge.

Nye avtaler

Nye avtaler 1701 1349 admin_th

Allerede i 2013 inngikk Tertnes Holding ved sitt datterselskap Tertnes Holding Industri en avtale med det statseide Mesta Verksted om å etablere et nytt konsern. Mesta Verksted la inn alle sine verksteder i hele Norge, mens Tertnes Holding Industri la inn Motorsalg AS, Øverum AS, Yours Equipment AS og Presis Verksted AS.

Fusjoneringen førte til en landsdekkende aktør som solgte anleggsmaskiner, utstyr og slitedeler, samtidig som den fikk flere bein å stå på i forhold til service og vedlikehold på maskiner og anleggsutstyr.

 

Ytterligere ekspansasjon

Ytterligere ekspansasjon 720 405 admin_th

I 2009 utvidet man entreprenørvirksomheten ytterligere ved oppkjøp av Opedal kommunal og Industriservice AS og Paal Frantzen Transport AS, som i 2011 ble sammenslått og omdøpt til Presis Vei AS.
I det samme året ble industrivirksomheten også forsterket ved oppkjøp av Øverum Slitedeler AS, som var en virksomhet som forsyner anleggsbransjen med deler og utstyr.

 

Utvidelse av virksomhet

Utvidelse av virksomhet 2560 983 admin_th

Entreprenørvirksomheten ble ytterligere utvidet i 2007 med oppkjøp av Vitek AS; som driver med vedlikehold, rengjøring og rehabilitering av rør og kummer, samt slamsuging og håndtering av diverse masser og farlig avfall. Vitek er nå blitt en nordisk aktør med egen fabrikk i Danmark.