Vår historie

Historien til Tertnes Holding

Etablering av Idun Vesta

Etablering av Idun Vesta 2560 1440 Tertnes Holding

Tertnes Holding etablerer investeringsselskapet Idun Vesta. Selskapet formål er å foreta investeringer og plasseringer i verdipapirer og aksjer i markedet med fokus på bærekraft.

Fusjon av Vitek selskapene

Fusjon av Vitek selskapene 2560 1707 Tertnes Holding

For å optimalisere driften av Vitek selskapene valgte man å fusjonere Vitek AS med Vitek Miljø AS. Dermed fortsetter Vitek-merkevaren inklusive alt utstyr, personell og kompetanse under navnet Vitek Miljø.

Salg av Presis Infra

Salg av Presis Infra 1000 564 Tertnes Holding

Etter å ha vært en aktiv eier og bidratt i oppbygningen av Presis Infra i ca 7 år, valgte Tertnes Holding å selge hele sin eierandel til det svenske investeringsselskapet Ratos. Presis Infra, som blant annet bestod av Presis Vegdrift, Bergen Bydrift, Sopihop mf.fl var da blitt en av Norges største aktører innen statlige og kommunale vedlikeholdskontrakter, spesielt innen vegvedlikehold. Salget var en strategisk beslutning som innebær en vesentlig styrkning av Tertnes Holding sine økonomiske muskler, og som ga nye muligheter til satsninger innen selskapets kjernevirksomhet.

Salg av Skeielia 5

Salg av Skeielia 5 2560 1920 Tertnes Holding

Skeielia 5 ble fusjonert ut fra Rådal Eiendom som eget selskap i 2016. Høsten 2021 valgte man å realisere også denne eiendommen og Tertnes Holding har dermed avsluttet et mangeårig engasjement som eiendomsbesitter i Rådal Industriområde.

Etablering av et slagkraftig entreprenørkonsern

Etablering av et slagkraftig entreprenørkonsern 928 835 Tertnes Holding

Tertnes Holding starter en planlagt oppbygging av et nytt entreprenørsystem ved å samle ulike selskaper inn i et nytt og slagkraftig entreprenørkonsern. Konsernet tok utgangspunkt i selskapene i Vitek Group Nordic, dvs Vitek og Vitek Miljø, som i tillegg kjøpte selskapene i «gamle» Vestlandsentreprenøren (Tertnes Entreprenør og VE Anlegg), samt Vitek Danmark, Bergen Miljøstasjon og 07365 Dokva AS. Til slutt overtok det nye konsernet navnet Vestlandsentreprenøren. Vestlandsentreprenøren skal bygges videre til å bli en stor, viktig og komplett entreprenøraktør på Vestlandet.

Tertnes Holding kjøper Vestlandsentreprenøren

Tertnes Holding kjøper Vestlandsentreprenøren 939 509 Tertnes Holding

Tertnes Holding velger å kjøpe ut Vestlandsentreprenøren fra Vent Invest. Vestlandsentreprenøren bestod av selskapene Tertnes Entreprenør og VE Anlegg. Tertnes Holding har derved fått tilbake 100% eierskap til Tertnes Entreprenør, som var det første eneeide selskapet i Tertnes Holding sitt eierskap da det ble etablert i 1997, i tillegg til VE Anlegg med spesialkompetanse innen VA.

Salg av Bulder AS

Salg av Bulder AS 450 348 Tertnes Holding

Tertnes Holding beslutter å selge alle sine aksjer i Bulder AS. En lang epoke med salg av anleggsmaskiner, som startet med kjøpe av Motorsalg i 2002, er dermed over. Anleggsutstyr selges fortsatt gjennom Bulder Verksted.

Salg av Rådal Eiendom AS

Salg av Rådal Eiendom AS 2560 1920 Tertnes Holding

Tertnes Holding signerer avtale om salg av Rådal Eiendom AS. Etter å ha rustet opp eiendommen og mer enn doblet leieinntekten siden kjøpet i 2014, ga man stafettpinnen videre til nye eiere og realiserte verdiøkningen fra eiendommen.

Askøy tomteselskap

Askøy tomteselskap 2560 1440 Tertnes Holding

Tertnes Holding etablerte i 2009 Askøy Tomteselskap AS med hensikt å utvikle og selge eiendommer. Eiendommen er tilrettelagt for over 500 nye boenheter som er solgt.

Kjøp av Blikkvalseverket

Kjøp av Blikkvalseverket 1024 730 Tertnes Holding

I 2009 ble Blikkvalseverket kjøpt av Rexir Holding, som fikk navnet Simonsviken Næringspark og ble videresolgt i 2011.

Hindenes Unneland & Juvik

Hindenes Unneland & Juvik 150 150 Tertnes Holding

I 2008 ble Unneland & Juvik AS kjøpt opp; som var et entreprenør- og byggmesterselskap. Entreprenørbiten ble fusjonert inn i Tertnes Entreprenør og byggmesterdelen ble fusjonert sammen Hindenes i 2009 og da omdøpt til Hindenes Unneland & Juvik.

Øvre Ervik Eiendom

Øvre Ervik Eiendom 522 464 Tertnes Holding

I 2002 kjøpte Tertnes Holding AS, Øvre Ervik Eiendom, som ble en lokasjon for ansatte i Tertnes Holding AS og Tertnes Entreprenør AS.
Øvre Ervik Eiendom ble solgt i 2015.

Kjøpesenter i Talinn

Kjøpesenter i Talinn 150 150 Tertnes Holding

I 2005 gikk Tertnes Holding AS sammen med partner og kjøpte et kjøpesenter i Talinn, som igjen ble solgt i 2007.

Byarena i Bergen

Byarena i Bergen 640 374 Tertnes Holding

Rexir Holding AS har sammen med Olav Thon Gruppen og EGD property tatt initiativ til en byarena midt i Bergen sentrum. Prosjektet har fått bred støtte både politisk og fra byens næringsliv.

Melvoldjordet

Melvoldjordet 640 448 Tertnes Holding

Rexir Holding AS  jobber kontinuerlig med en rekke prosjekter, hvor et av de største prosjektene nord for Oslo er Melvoldjordet. Tomten er på 76 dekar og er avsatt i kommuneplanen til bolig. Planoppstart ble godkjent i Juni 2019

Rådal Eiendom

Rådal Eiendom 2560 1920 Tertnes Holding

I 2015 kjøpte Tertnes Holding AS en industri- og kontor eiendom i Rådal. Dette bygget er nabotomt med gjenvinningstasjonen til BIR og har en attraktiv lokasjon for flere aktører.

Breiviken Eiendom

Breiviken Eiendom 640 480 Tertnes Holding

I 2017 ble det kjøpt opp en rekke sammenhengende eiendommer i Breiviken ment for boligutvikling. Blant disse var det historiske Merinobygget som har en fantastisk beliggenhet rett ved sjøen.
I 2019 ble flere av disse eiendommene solgt videre til en boligutvikler for utbygging av boliger.

Eidsvåg Senter

Eidsvåg Senter 2048 1365 Tertnes Holding

I 2011 ble Eidsvåg Senter kjøpt og utviklingen av eiendommen startet med hensyn til kommuneplanene, nemlig lokalsenter med bolig.
Eidsvåg er det historiske sentrum i Åsane, hvor bank, kommunehus og andre viktige næringer befant seg.

Kvalitetsleverandør

Kvalitetsleverandør 150 150 Tertnes Holding

God kvalitet resulterte i at virksomheten ble om til en attraktiv og viktig leverandør for ulike oppdragsgivere, hvor Åsane kraftverk var en av disse. Senere, når Åsane Kraftverk ble innlemmet i Bergen Lysverker og senere BKK, fortsatte Brødrene Jørgensen å være en viktig leverandør av utbygging av infrastruktur i Bergen.

Vennebyen

Vennebyen

Vennebyen 967 651 Tertnes Holding

I 2008 ble det gjort en storsatsing innen barneunderholdning, hvor Rexir Holding ble en investor i Vennebyen.
I 2015 kjøpte og overtok Rexir Holding AS majoriteteierskap og 100% av opphavsrettighetene til selskapet.
Vennebyen er idag en veldig populær animert barneserie og merkevare for både barn og voksne.