Eidsvåg Senter

Eidsvåg Senter

Eidsvåg Senter 2048 1365 Tertnes Holding

I 2011 ble Eidsvåg Senter kjøpt og utviklingen av eiendommen startet med respekt for det den var avsatt i kommuneplanen til, nemlig lokalsenter med bolig.
Eidsvåg er det historiske sentrum i Åsane, hvor bank, kommunehus og andre viktige næringer befant seg.