Etablering av et slagkraftig entreprenørkonsern

Etablering av et slagkraftig entreprenørkonsern

Etablering av et slagkraftig entreprenørkonsern 928 835 Tertnes Holding

Tertnes Holding starter en planlagt oppbygging av et nytt entreprenørsystem ved å samle ulike selskaper inn i et nytt og slagkraftig entreprenørkonsern. Konsernet tok utgangspunkt i selskapene i Vitek Group Nordic, dvs Vitek og Vitek Miljø, som i tillegg kjøpte selskapene i «gamle» Vestlandsentreprenøren (Tertnes Entreprenør og VE Anlegg), samt Vitek Danmark, Bergen Miljøstasjon og 07365 Dokva AS. Til slutt overtok det nye konsernet navnet Vestlandsentreprenøren. Vestlandsentreprenøren skal bygges videre til å bli en stor, viktig og komplett entreprenøraktør på Vestlandet.