Melvoldjordet

Melvoldjordet

Melvoldjordet 640 448 Tertnes Holding

Rexir Holding AS  jobber kontinuerlig med en rekke prosjekter, hvor et av de største prosjektene nord for Oslo er Melvoldjordet. Tomten er på 76 dekar og er avsatt i kommuneplanen til bolig. Planoppstart ble godkjent i Juni 2019