Salg av Skeielia 5

Salg av Skeielia 5

Salg av Skeielia 5 2560 1920 Tertnes Holding

Skeielia 5 ble fusjonert ut fra Rådal Eiendom som eget selskap i 2016. Høsten 2021 valgte man å realisere også denne eiendommen og Tertnes Holding har dermed avsluttet et mangeårig engasjement som eiendomsbesitter i Rådal Industriområde.