Prosjekt Kildn
Første nullutslipps-
havn i verden

Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk og hjemmehavn for internasjonale passasjerskip, for den regionale blå fjordbanen og for fjordturisme på Vestlandet.

Kildns tre hovedmål

Hjemmehavn

Etablere hjemmehavn for internasjonale passasjerskip, for den regionale blå fjordbanen og for fjordturisme på Vestlandet.

Nullutslippshavn

Første nullutslippshavnen i Norge som bygges tilknyttet fornybare energikilder for lagring, produksjon og distribusjon.

Grønne arbeidsplasser

Nye grønne arbeidsplasser og lokalisering for selskaper og organisasjoner, særlig tilknyttet ren energi og destinasjonssektoren.