Kilden til
fremtiden
Ta fjorden i bruk

Kildn skal bli verdens første reelle nullutslippshavn og et knutepunkt og hjemmehavn for den regionale fjordmetroen og fjordturisme i Vestland, og en foretrukket havn for nasjonale og internasjonale passasjerbåter som besøker regionen.

Kildns tre hovedmål

Fjordmetro og fjordturisme

Kildn skal bli et viktig knutepunkt for den regionale fjordmetroen og et utgangspunkt for fjordturisme for hele regionen

Nullutslippshavn

Kildn vil bli den første reelle nullutslippshavnen i verden som kun benytter rene og fornybare energikilder til forsyning av fartøyer, bygningsmasse og drift av havnen

Grønne arbeidsplasser

Kildn skal inneholde nye grønne arbeidsplasser innen en rekke fag og yrker og være en attraktiv lokalisering for selskaper og organisasjoner, særlig tilknyttet ren energi og destinasjonssektoren samt forskning, utvikling og undervisning.