Rettskraftig dom i saken mellom VE Anlegg og BIR Infrastruktur

Rettskraftig dom i saken mellom VE Anlegg og BIR Infrastruktur

Rettskraftig dom i saken mellom VE Anlegg og BIR Infrastruktur 2560 1440 Tertnes Holding

Hordaland tingrett fastslo i dom avsagt den 31. mars i år at BIR infrastrukturs heving av kontrakten med VE Anlegg i det såkalte Nedre Nygaard-prosjektet var rettsstridig. VE Anlegg ble også tilkjent vel 20 millioner kroner i betaling for utførte arbeider og erstatning, samt dekket sine kostnader i forbindelse med rettssaken. BIR Infrastruktur har ikke påanket dommen som nå er rettskraftig.

VE Anlegg har helt fra hevingen ble varslet sommeren 2021 vært tydelige på at selskapet underveis utførte arbeidene i tråd med kontrakten og at det var BIR Infrastruktur som misligholdt kontrakten. At tingrettens dom bekrefter dette var som ventet, og VE Anlegg er tilfreds med at resultatet nå er endelig. Dommen er også en oppreisning for de av selskapets ansatte som underveis i prosjektet ble gjenstand for hard og uberettiget kritikk. Det er ingen tvil om at hevingen og den prosessen som fulgte har vært en stor belastning VE Anlegg som selskap. Vi er derfor spesielt glade for at dommen er tydelig på dette punkt og vi håper den bidrar til at de ansatte nå får lagt saken bak seg og kan gå videre med løftet hode.

Av prinsipielle grunner er det viktig at en så stor og viktig offentlig aktør på byggherresiden (BIR Infrastruktur representerte Graveklubben i Bergen i prosjektet), opptrer korrekt og profesjonelt overfor sine kontraktspartnere. Dommen bør derfor være et tankekors for medlemmene i klubben. Den bør også føre til en gjennomgang av klubbens rutiner og systemer for prosjektgjennomføring, slik at man i fremtiden unngår denne type situasjoner.

Våre selskaper vil også i fremtiden ha fokus på god og korrekt gjennomføring av de prosjekter som blir tildelt, i god dialog med oppdragsgivere og med korrekt oppfølging av signerte kontrakter. Vi ser frem til videre godt samarbeid med både offentlige og private kunder i regionen.

 

Jan Olav Jørgensen
Styreleder
Tertnes Holding AS