Stor interesse for KILDN på klimakonferanse

Stor interesse for KILDN på klimakonferanse

Stor interesse for KILDN på klimakonferanse 762 559 Tertnes Holding

Det var godt besøk på Kildn sin stand under studentkonferansen «Vi må snakke om i morgen» som ble arrangert i Grieghallen i slutten av september. Og budskapet fra de besøkende var klart: «Kildn er et spenstig klimatiltak som snarest bør realiseres».

«Om i morgen» er en klimakonferanse som nå ble arrangert i Bergen for 4. gang. Målet er å utfordre til debatt og samarbeid knyttet til energiomstillingen vi alle er midt opp i, og der initiativtakernes formål er å økt kunnskap om «net zero – et samfunn uten fossil energi».  Også dette året var det mange næringslivsaktører på konferansen.

KILDN har inngått avtale med studenter på NHH for å gi kunnskap om prosjektet til andre studenter og unge mennesker.  NHH-studentene Jeppe, Eilif og Ludvig samlet konferansedeltakerne i grupper og informerte om Kildns planer om en utslippsfri passasjerhavn i Bergensregionen som også inkluderer en fjordmetro som vil revitalisere sjøtransport ved å ta i bruk fjorden som transportåre.

NHH-studentene hadde også utformet en konkurranse der deltakerne ved å svare riktig på spørsmål om Kildn i en digital konkurranse, kunne vinne AirPods Pro.  Den glade vinner ble Lily Ingvild Cornell, som glad og fornøy kunne forlate konferansen med nye AirPods Pro.

NHH-studentene Jeppe Christie Lidsheim, Eilif Skarstein Jakobsen og Ludvig Sebastian Engelsen informerte om Kildns planer om en utslippsfri passasjerhavn i Bergensregionen, her sammen med Atle Kvamme og Stein Lønne.

VI MÅ NÅ UT TIL UNGDOMMEN

– Fjordmetroen skal bli en utslippsfri reise fri for kø, og unge mennesker er opptatt av minst mulig karbonavtrykk og utslipp.  Vi tror at sjøen er framtidens reisemåte i et Vestland preget av fjorder, og her traff vi 600 av våre framtidige passasjerer. Derfor er det viktig å være til stede på arrangementer med unge og vise fram at det finnes utslippsfrie løsninger også på sjøsiden, sier prosjektleder Stein Lønne i Kildn.