Våre forretningsområder

ReXir Holding AS

ReXir Holding AS er et familieeid selskap der Tertnes Holding AS og T A Holding AS har 50% hver av aksjene. Selskapet er blant annet engasjert i ulike eiendomsprosjekter, samt investeringsprosjekter innen media og underholdning. ReXir Holding driver sin virksomhet gjennom aktiv ledelse, enten som eneeier eller i samarbeid med engasjerte medeiere.