Vår historie
Skapervilje gjennom 4 generasjoner: Vår virksomhet har røtter tilbake til 1902 da Jørgensen etablerte entreprenørvirksomhet i Bergen. Dagens virksomhet har utviklet seg til å omfatte Entreprenør, Industri, Eiendom og Investeringsvirksomhet.

Vår historie

1902
Entreprenør Jørgensen.

Entreprenør Jørgensen

Vi kan spore aktiviteten tilbake til 1902 da familien Jørgensen etablerte entreprenørvirksomhet i Bergen under navnet Entreprenør Jørgensen.
I starten drev man enkelt hvor man blant annet tok ut stein på Laksevåg, rodde den i pram til anlegget, og bygget kaien for hånd med egne dykkere – der gjerne sjefen sjøl stod på land og sveivet luft. Jørgensen hadde sin egen smie, og de fleste redskaper til å å ta ut stein, frakte og legge på plass ble laget og reparert her. Virksomheten bestod i starten av mye manuelt og tungt steinarbeid – det fantes få eller ingen anleggsmaskiner.

1929
Johannes Joakim Jørgensen

Overtakelsen

I 1929 overtok Johannes Joakim Jørgensen som leder, og drev selskapet videre under navnet Jørgensen Entreprenør

1945
tysklandsbrigaden

Krigsårene

Jørgensen-familien drev ikke med entreprenørvirksomhet under krigsårene, men de lærte seg å bruke dynamitt i denne perioden.

Like etter krigen var man engasjert i tysklandsbrigaden, og hjalp til med opprydningsarbeidet i Tyskland – blant annet med å rydde veier, rive og fjerne ruiner og gjøre klar en oppbygging av landet.

1950

Kvalitetsleverandør

God kvalitet resulterte i at virksomheten ble om til en attraktiv og viktig leverandør for ulike oppdragsgivere, hvor Åsane kraftverk var en av disse. Senere, når Åsane Kraftverk ble innlemmet i Bergen Lysverker og senere BKK, fortsatte Brødrene Jørgensen å være en viktig leverandør av utbygging av infrastruktur i Bergen.

1954
Brødrene Jørgensen

Brødrene Jørgensen

I 1954 ble bedriften overtatt av brødrene Bjarne S. Jørgensen, Svein J. Jørgensen og Olav Jørgensen og de omdøpte virksomheten til Brødrene Jørgensen, hvor de også påtok seg oppdrag innen grunnarbeid for husbygging.
Brødrene Jørgensen har alltid vært opptatt av en god arbeidsfilosofi, hvor gode verdier, kvalitet og stolthet i det arbeidet som ble utført alltid har vært viktig. Man skulle alltid være så fornøyd med arbeidet som ble utført at man kunne “sette” sin egen signatur på det. Dette er arbeidsfilosofi og verdier som har vært i DNA-et til selskapet fram til den dag idag.

1960
Tertnes Entreprenør AS

Industriell utvikling

I etterkrigstiden startet den industrielle utvikling for vårt selskap, hvor man anleggsmaskiner ble tatt i bruk. Utover 60-tallet ble maskinparken større, og man tok i bruk flere og nyere maskiner som kompressorer for boring, gravemaskiner til jord – og steinarbeid, og større lastebiler til transport.

Brødrene Jørgensen spesialiserte seg innen grunnarbeid for infrastruktur, hvor de ble eksperter på graving av grøfter for vann og avløpsledninger og elektrisitet – både på stolper og i grunn.

1981
TERTNES ENTREPRENØR AS

Tertnes Entreprenør AS

I 1981 ble aksjeselskapet Tertnes Entreprenør AS etablert og drevet av Olav Jørgensen, Jan Olav Jørgensen og Svein Jørgensen. På midten av 80-tallet startet man også opp med enklere asfaltarbeider.

1997
Jan Olav Jørgensen

Tertnes Holding AS

31.12.1997 etablerte Jan Olav Jørgensen Tertnes Holding AS som kjøpte alle aksjene i Tertnes Entreprenør AS. Jan Olav ble nå eneeier og daglig leder i begge selskapene. Visjonen med det nye selskapet var økt aktivitet og nyskaping av trygge arbeidsplasser.
Den nye eieren jobbet hardt, og hadde faren med seg i starten sammen med 4-5 ansatte. De utførte oppdrag i hele Bergens-regionen – hvor faren sprengte og sønnen satt i gravemaskinen. En god og effektiv drift sørget for økt omsetning og lønnsomheten, og skapte et behov for ytterligere vekst.

Parallelt med anleggsarbeidet fikk selskapet en stor interesse for eiendom hvor det lå store muligheter. I fellesskap med andre partnere valgte man å investere i ulike eiendomsprosjekter, hvor man rehabiliterte bygg for utleie og salg.

2002
Starten på en Industrireise

Starten på en Industrireise

2002 ble starten på en stor industrisatsing for Tertnes Holding AS, hvor den første utvidelsen ble gjort ved oppkjøp av alle aksjene i Motorsalg AS, et selskap som ble etablert i 1960 og har drevet med kjøp og salg av anleggsmaskiner og utstyr.

Øvre Ervik Eiendom

Øvre Ervik Eiendom

I 2002 kjøpte Tertnes Holding AS, Øvre Ervik Eiendom, som ble en lokasjon for ansatte i Tertnes Holding AS og Tertnes Entreprenør AS.
Øvre Ervik Eiendom ble solgt i 2015.

2004
Yours Equipment AS

Yours Equipment AS

Industrivirksomheten ble i 2004 utvidet ved å etablere Yours Equipment AS, et selskap som importerte og solgte anleggsmaskiner til land i Europa.

2005
Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling

Det første store eiendomsprosjektet ble startet opp i 2005, hvor eiendommen Myrdalsvegen 22 ble kjøpt opp. Her ble det bygget kontor- og næringsareal på ca. 7000 m2 for videresalg.

Kjøpesenter i Talinn

I 2005 gikk Tertnes Holding AS sammen med partner og kjøpte et kjøpesenter i Talinn, som igjen ble solgt i 2007.

2007
Utvidelse av virksomhet

Utvidelse av virksomhet

Entreprenørvirksomheten ble ytterligere utvidet i 2007 med oppkjøp av Vitek AS; som driver med vedlikehold, rengjøring og rehabilitering av rør og kummer, samt slamsuging og håndtering av diverse masser og farlig avfall. Vitek er nå blitt en nordisk aktør med egen fabrikk i Danmark.

2008
Rexir Holding

Rexir Holding

Jan Olav Jørgensen og Rolf Tore Andersen etablerer investeringselskapet Rexir Holding AS

Vennebyen

Vennebyen

I 2008 ble det gjort en storsatsing innen barneunderholdning, hvor Rexir Holding ble en investor i Vennebyen.
I 2015 kjøpte og overtok Rexir Holding AS majoriteteierskap og 100% av opphavsrettighetene til selskapet.
Vennebyen er idag en veldig populær animert barneserie og merkevare for både barn og voksne.

Hindenes Unneland & Juvik

I 2008 ble Unneland & Juvik AS kjøpt opp; som var et entreprenør- og byggmesterselskap. Entreprenørbiten ble fusjonert inn i Tertnes Entreprenør og byggmesterdelen ble fusjonert sammen Hindenes i 2009 og da omdøpt til Hindenes Unneland & Juvik.

2009
Ytterligere ekspansasjon

Ytterligere ekspansasjon

I 2009 utvidet man entreprenørvirksomheten ytterligere ved oppkjøp av Opedal kommunal og Industriservice AS og Paal Frantzen Transport AS, som i 2011 ble sammenslått og omdøpt til Presis Vei AS.
I det samme året ble industrivirksomheten også forsterket ved oppkjøp av Øverum Slitedeler AS, som var en virksomhet som forsyner anleggsbransjen med deler og utstyr.

 

Kjøp av Blikkvalseverket

Kjøp av Blikkvalseverket

I 2009 ble Blikkvalseverket kjøpt av Rexir Holding, som fikk navnet Simonsviken Næringspark og ble videresolgt i 2011.

Askøy tomteselskap

Askøy tomteselskap

Tertnes Holding etablerte i 2009 Askøy Tomteselskap AS med hensikt å utvikle og selge eiendommer. Eiendommen er tilrettelagt for over 500 nye boenheter som er solgt.

2011
Eidsvåg Senter

Eidsvåg Senter

I 2011 ble Eidsvåg Senter kjøpt og utviklingen av eiendommen startet med hensyn til kommuneplanene, nemlig lokalsenter med bolig.
Eidsvåg er det historiske sentrum i Åsane, hvor bank, kommunehus og andre viktige næringer befant seg.

2013
Nye avtaler

Nye avtaler

Allerede i 2013 inngikk Tertnes Holding ved sitt datterselskap Tertnes Holding Industri en avtale med det statseide Mesta Verksted om å etablere et nytt konsern. Mesta Verksted la inn alle sine verksteder i hele Norge, mens Tertnes Holding Industri la inn Motorsalg AS, Øverum AS, Yours Equipment AS og Presis Verksted AS.

Fusjoneringen førte til en landsdekkende aktør som solgte anleggsmaskiner, utstyr og slitedeler, samtidig som den fikk flere bein å stå på i forhold til service og vedlikehold på maskiner og anleggsutstyr.

 

2014
Vestlandsentrepenøren

Vestlandsentrepenøren

I 2014 gikk Jan Olav sammen med Tore Thorstensen og Roy Holth, hvor Jan Olav kjøpte seg inn i KB Vest og la inn selskapene Tertnes Entreprenør AS og Presis Vei AS. Fra tidligere lå Bergen Bydrift, Kjosås Maskin, Opedal drift og Presis Vegdrift inne i konsernet. KB vest ble senere omgjort til Vestlandsentreprenøren AS.
KB Gruppen og Tertnes Holding vil gjennom Vestlandsentreprenøren trappe opp sin satsing innenfor drift og vedlikehold av veier gjennom sin etablering av Presis Vegdrift AS; dette selskapet kjøpte blant annet opp Lemminkainen sin satsing i Norge. Selskapene utfører i dag betydelige drift- og vedlikeholdstjenester på det kommunale og statlige veinettet i Norge.

Bulder verksted

Kjøpte ut staten og ble eneeier

I 2014 skiftet Mesta navn til Bulder AS. Tertnes Holding Industri kjøpte ut staten og ble eneeier av konsernet og har siden drevet Bulder-konsernet videre.

2015
Rådal Eiendom

Rådal Eiendom

I 2015 kjøpte Tertnes Holding AS en industri- og kontor eiendom i Rådal. Dette bygget er nabotomt med gjenvinningstasjonen til BIR og har en attraktiv lokasjon for flere aktører.

2016
Rexir Bygg AS – Totalentreprenør

Rexir Bygg AS – Totalentreprenør

I 2016 valgte Tertnes Holding AS sammen med TA Holding AS gjennom sitt felles selskap Rexir Holding AS å bidra til å bygge opp et nytt slagkraftig byggentreprenørkonsern. Man etablerte et morselskap, nå kalt Rexir Bygg AS, som har kjøpt opp alle aksjene i Hindenes Unneland & Juvik AS og i Entreprenør Magnar Sivertsen AS.

Rexir Bygg har dermed kapasitet til å være totalentreprenør i større byggeprosjekter, og har solide bedrifter innen byggmesterfaget og grunn- og betongfaget med seg. Samarbeidet vil sikre arbeidsplasser i en stadig mer utfordrende bransje, og legger til rette for en videre trygg vekst for allerede godt etablerte selskaper.

2017
Breiviken Eiendom

Breiviken Eiendom

I 2017 ble det kjøpt opp en rekke sammenhengende eiendommer i Breiviken ment for boligutvikling. Blant disse var det historiske Merinobygget som har en fantastisk beliggenhet rett ved sjøen.
I 2019 ble flere av disse eiendommene solgt videre til en boligutvikler for utbygging av boliger.

2019
Melvoldjordet

Melvoldjordet

Rexir Holding AS  jobber kontinuerlig med en rekke prosjekter, hvor et av de største prosjektene nord for Oslo er Melvoldjordet. Tomten er på 76 dekar og er avsatt i kommuneplanen til bolig. Planoppstart ble godkjent i Juni 2019

Byarena i Bergen

Byarena i Bergen

Rexir Holding AS har sammen med Olav Thon Gruppen og EGD property tatt initiativ til en byarena midt i Bergen sentrum. Prosjektet har fått bred støtte både politisk og fra byens næringsliv.

2020
Lansering av KILDN – Verdens første Nullutslippshavn i Bergen

Lansering av KILDN – Verdens første Nullutslippshavn i Bergen

I 2020 ble visjonen om KILDN lansert.

KILDN skal bli verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk og snuhavn for cruiseskip, hjemmehavn for fjordturisme, og for den regionale blå bybane.