Vår historie
Skapervilje gjennom 4 generasjoner: Vår virksomhet har røtter tilbake til 1902 da Jørgensen etablerte entreprenørvirksomhet i Bergen. Dagens virksomhet har utviklet seg til å omfatte Entreprenør, Industri, Eiendom og Investeringsvirksomhet.

Vår historie

1902
Entreprenør Jørgensen.

Entreprenør Jørgensen

Vi kan spore aktiviteten tilbake til 1902 da familien Jørgensen etablerte entreprenørvirksomhet i Bergen under navnet Entreprenør Jørgensen.
I starten drev man enkelt hvor man blant annet tok ut stein på Laksevåg, rodde den i pram til anlegget, og bygget kaien for hånd med egne dykkere – der gjerne sjefen sjøl stod på land og sveivet luft. Jørgensen hadde sin egen smie, og de fleste redskaper til å å ta ut stein, frakte og legge på plass ble laget og reparert her. Virksomheten bestod i starten av mye manuelt og tungt steinarbeid – det fantes få eller ingen anleggsmaskiner. Jørgensen ble etter hvert ekspert på grunnarbeid.

1929
Johannes Joakim Jørgensen

Overtakelsen

I 1929 overtok Johannes Joakim Jørgensen som leder, og drev selskapet videre under navnet Jørgensen Entreprenør

1945
tysklandsbrigaden

Krigsårene

Jørgensen-familien drev ikke med entreprenørvirksomhet under krigsårene, men de lærte seg å bruke dynamitt i denne perioden.

Like etter krigen var man engasjert i tysklandsbrigaden, og hjalp til med opprydningsarbeidet i Tyskland – blant annet med å rydde veier, rive og fjerne ruiner og gjøre klar til ny oppbygging av landet.

1950

Attraktiv leverandør

Et resultat av god kvalitet i sitt arbeid ble virksomheten om til en attraktiv og viktig leverandør for ulike oppdragsgivere, hvor Åsane kraftverk var en av disse. Senere, når Åsane Kraftverk ble innlemmet i Bergen Lysverker og senere BKK, fortsatte Brødrene Jørgensen å være en viktig leverandør av utbygging av infrastruktur i Bergen.

1954
Brødrene Jørgensen

Brødrene Jørgensen

I 1954 ble bedriften overtatt av brødrene Bjarne S. Jørgensen, Svein J. Jørgensen og Olav Jørgensen og de omdøpte virksomheten til Brødrene Jørgensen, hvor de også påtok seg oppdrag innen grunnarbeid for husbygging.
Brødrene Jørgensen har alltid vært opptatt av en god arbeidsfilosofi, hvor gode verdier, kvalitet og stolthet i det arbeidet som ble utført alltid har vært viktig. Man skulle alltid være så fornøyd med arbeidet som ble utført at man kunne “sette” sin egen signatur på det. Dette er arbeidsfilosofi og verdier som har vært i DNA-et til selskapet fram til den dag idag.

1960
Tertnes Entreprenør AS

Industriell utvikling

I etterkrigstiden startet den industrielle utvikling for vårt selskap, hvor man gikk fra kun bruk av manuell håndkraft, til å også ta i bruk anleggsmaskiner. Utover 60-tallet ble maskinparken større, og man tok i bruk flere og nyere maskiner som kompressorer for boring, gravemaskiner til jord – og steinarbeid, og større lastebiler til transport.

Brødrene Jørgensen spesialiserte seg innen grunnarbeid for infrastruktur, hvor de ble eksperter på graving av grøfter for vann og avløpsledninger og elektrisitet – både på stolper og i grunn.

1981
TERTNES ENTREPRENØR AS

Tertnes Entreprenør AS

I 1981 ble aksjeselskapet Tertnes Entreprenør AS etablert og drevet av Olav Jørgensen, Jan Olav Jørgensen og Svein Jørgensen. På midten av 80-tallet startet man også opp med enklere asfaltarbeider.

1997
Jan Olav Jørgensen

Tertnes Holding AS

Den 31.12.1997 etablerte Jan Olav Jørgensen Tertnes Holding AS, og dette selskapet kjøpte alle aksjene i Tertnes Entreprenør AS. Jan Olav ble nå eneeier og daglig leder i begge selskapene. Visjonen med det nye selskapet var økt aktivitet og skaping av nye trygge arbeidsplasser.
Den nye eieren jobbet hardt, og hadde faren med seg i starten i tillegg til 4-5 ansatte. Sammen tok de oppdrag i hele Bergens-regionen – hvor faren sprengte og sønnen satt i gravemaskinen. En god og effektiv drift, førte til både økt omsetning og lønnsomhet, som førte til et behov for ekspansjon for ytterligere vekst.

Parallelt med anleggsarbeidet fikk selskapet en stor interesse for eiendom hvor det lå store muligheter. I fellesskap med andre partnere valgte man derfor å investere i ulike eiendomsprosjekter, hvor man rehabiliterte bygg for å så leie ut og/eller solgte videre.

2002
Starten på en Industrireise

Starten på en Industrireise

2002 ble starten for en stor industrisatsing for Tertnes Holding AS, hvor den første utvidelsen ble gjort ved oppkjøp av alle aksjene i Motorsalg AS, et selskap som ble etablert i 1960 og har drevet med kjøp og salg av anleggsmaskiner og utstyr.

2004
Yours Equipment AS

Yours Equipment AS

Industrivirksomheten ble i 2004 utvidet ved å etablere Yours Equipment AS, et selskap som utelukkende importerte anleggsmaskiner fra utlandet, og selger videre til flere land i Europa.

2005
Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling

Det neste skrittet var å etablere et nytt entreprenørselskap, Entreprenør 1 Skade AS, som opprinnelig var en digital satsing som skulle ha fokus på utbedring av forsikringssaker, men raskt ble omgjort til en total- entreprenør. Det første store prosjektet ble startet opp i 2005 på Myrdalsvegen 22, hvor eiendom ble kjøpt opp og det ble bygget kontor- og næringsareal på ca. 7000 m2 for å så selge dette videre.

Kjøpesenter i Talinn

I 2005 gikk Tertnes Holding AS sammen med partner og kjøpte et kjøpesenter i Talinn, som igjen ble solgt i 2007.

2007
Utvidelse av virksomhet

Utvidelse av virksomhet

Entreprenørvirksomheten ble ytterligere utvidet i 2007 med oppkjøp av Vitek AS; som driver med vedlikehold, rengjøring og rehabilitering av rør og kummer, samt slamsuging og håndtering av diverse masser og farlig avfall.
I 2008 ble Unneland & Juvik AS kjøpt opp; som var et entreprenør- og tømrerselskap som ble etablert i 1899.

2008
Rexir Holding

Rexir Holding

Jan Olav Jørgensen og Rolf Tore Andersen etablerer investeringselskapet Rexir Holding AS

Vennebyen

Vennebyen

I 2008 ble det gjort en storsatsing innen barneunderholdning, hvor Rexir Holding ble en investor i Vennebyen.
I 2015 kjøpte og overtok Rexir Holding AS majoriteteierskap og 100% av opphavsrettighetene til selskapet.
Vennebyen er idag en veldig populær animert barneserie og merkevare for både barn og voksne.

2009
Ytterligere ekspansasjon

Ytterligere ekspansasjon

I 2009 utvidet man entreprenørvirksomheten ytterligere ved oppkjøp av Opedal kommunal og Industriservice AS og Paal Frantzen Transport AS, som i 2011 ble sammenslått og omdøpt til Presis Vei AS.
I det samme året ble industrivirksomheten også forsterket ved oppkjøp av Øverum Slitedeler AS, som var en virksomhet som forsyner anleggsbransjen med deler og utstyr.

 

2011
Eidsvåg Senter

Eidsvåg Senter

I 2011 ble Eidsvåg Senter kjøpt og utviklingen av eiendommen startet med respekt for det den var avsatt i kommuneplanen til, nemlig lokalsenter med bolig.
Eidsvåg er det historiske sentrum i Åsane, hvor bank, kommunehus og andre viktige næringer befant seg.

2013
Nye avtaler

Nye avtaler

Allerede i 2013 inngikk Tertnes Holding ved sitt datterselskap Tertnes Holding Industri en avtale med det statseide Mesta Verksted AS om å etablere et nytt konsern. Mesta Verksted la inn alle sine verksteder i hele Norge, mens Tertnes Holding Industri la inn Motorsalg AS, Øverum AS, Yours Equipment AS og Presis Verksted AS.

Tanken var å styrke både salget av anleggsmaskiner, utstyr og slitedeler i hele landet samtidig som den landsdekkende verkstedskjeden fikk flere bein å stå på i forhold bl.a. service og vedlikehold på nye maskiner og annet anleggsutstyr.

 

2014
Vestlandsentrepenøren

Vestlandsentrepenøren

I 2014 gikk Jan Olav sammen med Tore Thorstensen og Roy Holth, hvor Jan Olav kjøpte seg inn i KB Vest og la inn selskapene Tertnes Entreprenør AS og Presis Vei AS. Fra tidligere lå Bergen Bydrift, Kjosås Maskin, Opedal drift og Presis Vegdrift inne i konsernet. KB vest ble senere omgjort til Vestlandsentreprenøren AS.
KB Gruppen og Tertnes Holding vil gjennom Vestlandsentreprenøren trappe opp sin satsing innenfor drift og vedlikehold av veier gjennom sin etablering av Presis Vegdrift AS; dette selskapet kjøpte blant annet opp Lemminkainen sin satsing i Norge. Selskapene hadde ved oppstarten ansvaret for totalt 11 løpende driftskontrakter for Statens Vegvesen samt at man utfører betydelige drift- og vedlikeholdstjenester på det kommunale veinettet i Bergen.

Bulder verksted

Kjøpte ut staten og ble eneeier

I 2014 skiftet Mesta navn til Bulder AS. Tertnes Holding Industri kjøpte ut staten og ble eneeier av konsernet og har siden drevet Bulder-konsernet videre.