Vår historie
Skapervilje gjennom 4 generasjoner: Vår virksomhet har røtter tilbake til 1902 da Jørgensen etablerte entreprenørvirksomhet i Bergen. Dagens virksomhet har utviklet seg til å omfatte Entreprenør, Industri, Eiendom og Investeringsvirksomhet.

1902
Entreprenør Jørgensen.

Entrepenør Jørgensen

Vi kan spore aktiviteten tilbake til 1902 da familien Jørgensen etablerte entreprenørvirksomhet i Bergen under navnet Entreprenør Jørgensen.
I starten drev man enkelt. Blant annet tok man ut stein på Laksevåg, rodde den i pram til anlegget, og bygget kaien for hånd med egne dykkere – der gjerne sjefe sjøl stod på land og sveivet luft. Jørgensen hadde sin egen smie, og de fleste redskaper til å å ta ut stein, frakte og legge på plass ble laget og reparert her. Virksomheten bestod i starten av mye manuelt og tungt steinarbeid – det fantes få eller ingen anleggsmaskiner. Jørgensen ble etter hvert ekspert på grunnarbeid.

1929
Johannes Joakim Jørgensen

Overtakelsen

I 1929 overtok Johannes Joakim Jørgensen som leder, og drev selskapet videre under navnet Jørgensen Entreprenør

1945
tysklandsbrigaden

Krigsårene

 

Jørgensen-familien holdt en lav profil under krigsårene, men opprettholdt en minimumsaktivitet og lærte seg blant annet å bruke dynamitt til hjelp.

Like etter kriger var man engasjert i tysklandsbrigaden, og hjalp til med opprydningsarbeidet i Tyskland – blant annet med å rydde veier, rive og fjerne ruiner og gjøre klar til ny oppbygging av landet.

1954
Brødrene Jørgensen

Brødrene Jørgensen

I 1954 ble bedriften overtatt av brødrene Bjarne S. Jørgensen, Svein J. Jørgensen og Olav Jørgensen og de omdøpte virksomheten til Brødrene Jørgensen. Jørgensen tok også oppdrag innen grunnarbeid for husbygging. Virksomheten var tidlig opptatt av punktlighet og skikkelighet. Blant annet var det viktig å holde medlemskapet til foreningen i orden.

1970
Tertnes Entreprenør AS

Økt maskinpark

Etter krigen økte bruken av anleggsmaskiner i bransjen – først med enkle maskiner. Ut pa 70-tallet ble maskinparken større, og man tok i bruk nye maskiner som kompressorer for boring, gravemaskiner til jord – og steinarbeid, og større lastebiler til bortkjøring.

Brødrene Jørgensen spesialiserte seg innen grunnarbeid for infrastruktur, man ble eksperter på graving av grøfter for vann og avløpsledninger samt etter hvert også elektrisitet – både på stolper og i grunn.

Med bakgrunn i punktlige og kvalitetsmessige leveranser ble virksomheten etter hvert en viktig leverandør til ulike oppdragsgivere og Åsane kraftverk, ble en av disse. Senere, når ÅK ble innlemmet i Bergen Lysverker og senere BKK, fortsatte Jørgensen å være en viktig leverandør mht utbygging av infrastruktur i nye bydeler rundt Bergen.

1980
TERTNES ENTREPRENØR AS

Tertnes Entreprenør AS

I 1981 ble firmaet Brødrene Jørgensen omdannet til et aksjeselskap og drevet av Olav Jørgensen, Jan Olav Jørgensen og Svein Jørgensen. Firmaet skiftet da navn til Tertnes Entreprenør AS. På midten av 80-tallet startet man også opp med enklere asfaltarbeider. Lastebilene ble tomt med spade, asfalten ble fordelt med håndmakt, jevnet med en rake og til slutt valset.

1997
Jan Olav Jørgensen

Tertnes Holding AS

Den 31.12.1997 etablerte Jan Olav Jørgensen Tertnes Holding AS, og dette selskapet kjøpte alle aksjene i Tertnes Entreprenør AS. Jan Olav ble nå eneeier og daglig leder i begge selskapene. Visjonen med det nye selskapet var økt aktivitet og skaping av nye trygge arbeidsplasser.

2002
starten på industri- satsingen til Tertnes Holding AS

Industrisatsing

I 2002 ble den første utvidelsen gjort ved at Tertnes Holding AS kjøpte alle aksjene i Motorsalg AS. Dette var starten på industri- satsingen til Tertnes Holding AS.

2004

Yours Equipment AS

Industrivirksomheten ble i 2004 utvidet ved å etablere Yours Equipment AS, et selskap som utelukkende importerer anleggsmaskiner fra utlandet, og selger videre til distributorer i inn- og utland.

2005
Myrdalsvegen 22,

Myrdalsvegen 22,

Det neste skrittet var a etablere nytt entreprenørselskap, Entreprenør 1 Skade AS, som opprinnelig skulle håndtere utbedring av forsikringssaker – men som raskt ble omgjort til en total- entreprenør. Det første store prosjektet ble startet opp i 2005 og var bygging av Myrdalsvegen 22, et prosjekt pa ca 7000m2 kontor- og næringsareal.

Den nye eieren jobbet hardt, og hadde faren med seg i starten i tillegg til 4-5 ansatte. Sammen tok de oppdrag i hele Bergens-regionen – der faren sprengte og sønnen satt i gravemaskinen for å grave ut. Omsetningen økte, og selskapet ble solid nok til å ekspandere.

2007
Vitek

Utvidelse av virksomhet

Entreprenørvirksomheten ble utvidet i 2007 gjennom kjøp av Vitek AS, og i 2008 gjennom kjøp av Unneland & Juvik AS og Opedal kommunal og industriservice AS – og til slutt Paal Frantzen Transport AS i 2009, senere omgjort til Presis Vei AS i 2011.

2009
Oppkjøp og eiendom

Oppkjøp og eiendom

2009 utvidet man industrivirksomheten ytterligere ved kjøp av Overum Slitedeler AS, en virksomhet som forsyner anleggsbransjen med deler og utstyr. Parallelt med dette arbeidet ble Jørgensen interessert i eiendoms-prosjekter, og sammen med andre partnere investerte man i ulike bygg, rehabiliterte og leide ut eller solgte videre.

 

Vennebyen

Egen investerings- og prosjektutviklingsaktivitet

Tertnes Holding har også etablert en egen investerings- og prosjektutviklingsaktivitet som omfatter ulike områder eiendom, areal-utvikling, restaurant og siden 2009 også produksjon av barne-tv.

2013
Nye avtaler

Nye avtaler

Allerede i 2013 inngikk Tertes Holding ved sitt datterselskap Tertnes Holding Industri en avtale med det statseide Mesta Verksted AS om å etablere et nytt konsern. Mesta Verksted la inn alle sine verksteder i hele Norge, mens Tertnes Holding Industri la inn Motorsalg AS, Øverum AS, Yours Equipment AS og Presis Verksted AS.

Tanken var å styrke både salget av anleggsmaskiner, utstyr og slitedeler i hele landet samtidig som den landsdekkende verkstedskjeden fikk flere bein å stå på i forhold bl.a. service og vedlikehold på nye maskiner og annet anleggsutstyr.

 

2014
Bulder verksted

Kjøpte ut staten og ble eneeier

I 2014 skiftet konsernet navn til Bulder AS. Tertnes Holding Industri kjøpte ut staten og ble eneeier av konsernet og har siden drevet Bulder-konsernet videre og oppnådd store resultatforbedringer i forhold til oppstarten

2015
Vestlandsentreprenøren

Vestlandsentrepenøren

I 2015 kjøpte Tertnes Holding seg inn i KB Vest, senere kalt Vestlandsentreprenøren AS og la inn selskapene Tertnes Entreprenør AS og Presis Vei under denne paraplyen. Fra tidligere lå Bergen Bydrift, Kjosås Maskin, Opedal drift og Presis Vegdrift inne i konsernet. KB Gruppen og Tertnes Holding vil gjennom Vestlandsentreprenøren trappe opp sin satsning innenfor drift og vedlikehold av veier med tilknyttede tjenester i hele Norge samt anleggsvirksomhet i Hordaland, Sogn & Fjordane. Selskapene hadde ved oppstarten ansvaret for totalt 11 løpende driftskontrakter for Statens Vegvesen samt at man utfører betydelige drift- og vedlikeholdstjenester på det kommunale veinettet i Bergen.

2016

Nytt byggentrepenørkonsern

I 2016 valgte Tertnes Holding AS sammen med TA Holding AS gjennom sitt felles selskap Rexir Holding AS å bidra til å bygge opp et nytt slagkraftig byggentreprenørkonsern. Man etablerte et morselskap, nå kalt Rexir Bygg AS, som har kjøpt opp alle aksjene i Hindenes Unneland & Juvik AS og i Entreprenør Magnar Sivertsen AS.

Rexir Bygg har dermed kapasitet til å være totalentreprenør i større byggeprosjekter, og har solide bedrifter innen byggmesterfaget og grunn- og betongfaget med seg. Samarbeidet vil sikre arbeidsplasser i en stadig mer utfordrende bransje, og legger til rette for en videre trygg vekst for allerede godt etablerte selskaper.

2020
Kildn profilelement