Personvernerklæring

Tertnes Holding AS

PERSONVERNERKLÆRING FOR Tertnes Holding AS

I 2018 ble nye personvernlov innført i Norge (GDPR). Hensikten er at vi alle skal få bedre kontroll over våre egne personopplysninger.

Personvernerklæringen skal sikre at kunder, samarbeidspartnere og leverandører er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer kunder, samarbeidspartnere og leverandørers rettigheter. Les mer


HVA DEFINERES SOM PERSONOPPLYSNINGER?

En personopplysning er noe som kan knyttes til deg som enkeltperson, som for eksempel navn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, bilder og annen informasjon som er direkte relatert til deg.


BEHANDLINGSANSVARLIG I Tertnes Holding AS

Daglig leder er ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.


FORMÅL MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Tertnes Holding lagrer personopplysninger om kunder, samarbeidspartnere og leverandører for å kunne opprettholde dialog vedr. salg, kundeservice og innkjøp av varer og tjenester.


PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Kontaktinformasjon:
Navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer blir lagret hos Tertnes Holding AS for å kunne opprettholde dialog vedr. salg, kundeservice og innkjøp av varer og tjenester.


NETTSIDEN:

Innsamling av data

Tertnes Holding AS benytter Google Analytics for å lagre datatrafikk fra besøkende. All data som samles inn er anonymisert og kan ikke spores til enkeltpersoner. Resultat fra innsamlet data brukes til for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet for å kunne tilby bedre tjenester.

Noen eksempler på datainnsamling

Nettsider som besøkes
Operativsystem som benyttes
Trender og bruksmønster på siden


COOKIES

Google Analytics-cookien er en type som slettes automatisk etter 30 dager hvis du ikke returnerer til nettstedet.


SKJEMA

Ved bruk av skjema på tertnes-holding.no blir data sendt på epost via krypterte sider (SSL) for god sikkerhet. Vi benytter ikke henvendelser fra skjema i markedsføring eller deler innhold med andre.


SSL

Tertnes Holding AS benytter SSL sertifikater på nettsidene. Dette er et viktig sikkerhetstiltak som gjør at trafikken mellom nettsiden og brukeren krypteres. Dette gjør at du som besøkende kan være trygg på at nettsiden er den den utgir seg for å være. I tillegg vil også skjema som sendes over nett være kryptert. Tertnes Holding AS benytter kun norske servere til nettsider


GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Grunnlaget for Tertnes Holding AS lagring av personopplysninger som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer er for å kunne opprettholde dialog vedr. salg og kundeservice og innkjøp av varer og tjenester.


INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Tertnes Holding AS registrerer personopplysninger om deg i forbindelse med kundeservice, salg og innkjøp av varer og tjenester.


LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger blir lagret på vår database med tilgang kun for ansatte i Tertnes Holding AS.


UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Tertnes Holding hverken deler eller utleverer personopplysningene dine til en tredjepart uten ditt samtykke.


SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysningene vi har registrert om deg vil ligge lagret i vår database så lenge du er en aktiv kunde, samarbeidspartner eller leverandør. Hvis vi ikke lengre har behov for opplysningene vil vi slette de på en sikker måte.


RETTIGHETER

Tertnes Holding håndterer personopplysninger i h.h.t personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, i tillegg til å kreve retting eller sletting av opplysninger. Dersom du mener at Tertnes Holding håndterere opplysninger i strid med reglene, kan det klages til Datatilsynet.


INFORMASJONSSIKKERHET

Vi tar digital sikkerhet på alvor og benytter Secure Socket Layer (SSL) på nettsiden for kryptering av innhold. Tertnes Holding AS sørger for at personopplysninger blir sikret på en database som uvedkommende ikke har tilgang til.


KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser i forbindelse med personopplysninger kan sendes til:
post@tertnes-holding.no | Tertnes Holding AS  |   Eidsvågveien 150    |    5105 Eidsvåg

Disse opplysninger ble sist oppdatert den 18.06.2020