Her skal Viking Aqua bygge matfiskanlegg

Her skal Viking Aqua bygge matfiskanlegg

Her skal Viking Aqua bygge matfiskanlegg 3000 1440 admin_th

Prosjektet kaller de neste generasjons akvakulturanlegg

I Skipavika Næringspark rett over sundet for Mongstad, er det noe stort på gang. Stort både i areal, volum og kostnad. Men også i måten å tenke akvakulturproduksjon på.

– Jeg tror akvakulturnæringen akkurat nå står på kanten av en fundamental disrupsjon. Verden trenger mer høy­kvalitetsprotein, men samtidig trenger den at det produseres på en bedre måte enn i dag. Dette åpner et helt nytt spekter av muligheter for de som leder an i utviklingen av neste generasjons akvakultur – eller Next Gen Aquaculture, som er vårt slagord i denne sammenhengen.

Trykk her for å lese hele saken på