Fusjon av Vitek selskapene

Fusjon av Vitek selskapene

Fusjon av Vitek selskapene 2560 1707 Tertnes Holding

For å optimalisere driften av Vitek selskapene valgte man å fusjonere Vitek AS med Vitek Miljø AS. Dermed fortsetter Vitek-merkevaren inklusive alt utstyr, personell og kompetanse under navnet Vitek Miljø.