Industriell utvikling

Tertnes Entreprenør AS

Industriell utvikling

Industriell utvikling 2560 1440 admin_th

I etterkrigstiden startet den industrielle utvikling for vårt selskap, hvor man anleggsmaskiner ble tatt i bruk. Utover 60-tallet ble maskinparken større, og man tok i bruk flere og nyere maskiner som kompressorer for boring, gravemaskiner til jord – og steinarbeid, og større lastebiler til transport.

Brødrene Jørgensen spesialiserte seg innen grunnarbeid for infrastruktur, hvor de ble eksperter på graving av grøfter for vann og avløpsledninger og elektrisitet – både på stolper og i grunn.