Tertnes Holding AS

Jan Olav Jørgensen

Tertnes Holding AS

Tertnes Holding AS 1828 2156 admin_th

31.12.1997 etablerte Jan Olav Jørgensen Tertnes Holding AS som kjøpte alle aksjene i Tertnes Entreprenør AS. Jan Olav ble nå eneeier og daglig leder i begge selskapene. Visjonen med det nye selskapet var økt aktivitet og nyskaping av trygge arbeidsplasser.
Den nye eieren jobbet hardt, og hadde faren med seg i starten sammen med 4-5 ansatte. De utførte oppdrag i hele Bergens-regionen – hvor faren sprengte og sønnen satt i gravemaskinen. En god og effektiv drift sørget for økt omsetning og lønnsomheten, og skapte et behov for ytterligere vekst.

Parallelt med anleggsarbeidet fikk selskapet en stor interesse for eiendom hvor det lå store muligheter. I fellesskap med andre partnere valgte man å investere i ulike eiendomsprosjekter, hvor man rehabiliterte bygg for utleie og salg.