Tertnes Holding AS

Jan Olav Jørgensen

Tertnes Holding AS

Tertnes Holding AS 1828 2156 admin_th

Den 31.12.1997 etablerte Jan Olav Jørgensen Tertnes Holding AS, og dette selskapet kjøpte alle aksjene i Tertnes Entreprenør AS. Jan Olav ble nå eneeier og daglig leder i begge selskapene. Visjonen med det nye selskapet var økt aktivitet og skaping av nye trygge arbeidsplasser.
Den nye eieren jobbet hardt, og hadde faren med seg i starten i tillegg til 4-5 ansatte. Sammen tok de oppdrag i hele Bergens-regionen – hvor faren sprengte og sønnen satt i gravemaskinen. En god og effektiv drift, førte til både økt omsetning og lønnsomhet, som førte til et behov for ekspansjon for ytterligere vekst.

Parallelt med anleggsarbeidet fikk selskapet en stor interesse for eiendom hvor det lå store muligheter. I fellesskap med andre partnere valgte man derfor å investere i ulike eiendomsprosjekter, hvor man rehabiliterte bygg for å så leie ut og/eller solgte videre.