Vestlandsentreprenøren går inn i Valen Marina

Vestlandsentreprenøren går inn i Valen Marina

Vestlandsentreprenøren går inn i Valen Marina 960 936 Tertnes Holding

Vestlandsentreprenøren går inn i Valen Marina

Ansetter flere kvalifiserte dykkere – gjør undervannstjenester sikrere, enklere og mer tilgjengelige

Vestlandsentreprenøren har inngått avtale om å kjøpe majoritetsandel av Valen Marina.

Valen Marina opplever betydelig omsetningsvekst i markedene for undervannstjenester med dykking, fjernstyrte undervanns-droner, arbeids-ROV’er og fjernstyrt anleggsutstyr. Sammen med Vestlandsentreprenøren blir Valen Marina en betydelig aktør som målsetter å forenkle kundenes hverdag med et bredere tilbud av miljøtilpassete løsninger.

Med betydelig og langsiktig vekst i markedsaktivitet og ordremasse innen hovedaktivitetsområdene undervannstjenester og skvalpesone-arbeid, investerer Valen Marina betydelig i videre vekst, med innkjøp av nye miljøvennlige fartøyer og ansettelse av flere dyktige medarbeidere, inkludert dykkere.

Markedet for ad hoc-oppdrag vokser kraftig, spesielt på bakgrunn av mer uvær og en stadig sterkere sanntidsovervåking av alt fra oppdrettsanlegg og ulike maritim trafikk, til sjøledninger og modulbaserte kaianlegg. Sett under ett langs kysten, etableres nå stadig mer driftskritisk infrastruktur i stadig tøffere miljøer langs kysten. Valens ekspertise og umiddelbare kapasitet på dette området, sammen med Vestlandsentreprenørens alarmtjeneste 07365 for alle kunder, passer hånd i hanske i forhold til kundenes langsiktige assistansebehov.

Styreleder Magne Valen gleder seg over det nye medeierskapet fra Vestlandsentreprenøren i en hektisk periode for selskapet; «Investeringen fra solide Vestlandsentreprenøren gir store muligheter for oss med tanke på å vokse videre. Konsernet støtter oss med sterke fagressurser og øke vår evne til å ta på oss krevende oppdrag. Kundene vil få enda mer kostnadseffektive og bredere tjenester direkte fra oss, basert på de mest moderne og miljøvennlige løsningene. Vi gleder oss til å møte gamle og nye offentlige og private kunder, presentere den forsterkete bredden og dybden i vårt tilbud samt introdusere våre nye fagfolk, anleggsmidler og verktøyer», fremhever Magne Valen.

«Betydelig satsing for å assistere redere med tanke på utslippsreduksjoner gjennom polering av skrog og drivlinjer i sjø er forestående. Vi gleder oss til å utvide dette tilbudet», fortsetter Valen.

«Vestlandsentreprenøren arbeider innenfor helt komplementære felt til Valen Marina sine aktiviteter», fremholder Jan Olav Jørgensen, styreleder i Vestlandsentreprenøren. Våre selskaper, som allerede arbeider med grunn, betong og stål samt rør- og tankanlegg i og ved sjø, vil ha stor glede og nytte av fagkompetansen og kapasiteten til Valen Marina. Å få et av Norges desidert beste dykkefaglige miljøer ombord hos oss vekker fantastisk entusiasme, både internt og hos våre kunder. En gledens dag – en veldig spennende mulighet», avslutter Jørgensen.

Om Valen Marina AS:

Valen Marina AS er en ledende sjøentreprenør som har sitt virke innenfor dykke- og ROV-tjenester, i tillegg til inspeksjon, kartlegging, forankring og kaibygging. Valen Marina har i dag 19 ansatte hvorav 12 er Kl B anleggsdykkere. Vi utfører et bredt utvalg sertifiserte undervanns- og dykkertjenester, som blant annet ROV tjenester, mekanisk og sveis, kaibygging, undervanns-inspeksjoner, legging og ettersyn av sjøledninger, etablering, inspeksjon og vedlikehold av dypvannskaier og liknende. Se mer på www.valenmarina.no

Kontakt:

Styreleder Magne Valen
957 79 980
magne@valenmarina.no

Om Vestlandsentreprenøren AS:

Vestlandsentreprenøren AS skal bli et ledende, regionalt forankret konsern med fokus på service- og entreprenørvirksomhet innen infrastruktur, samferdsel og skade. Tjenester innen vann og avløp, grunn, stål og betong samt sjøentreprenørskap utgjør kjernen i selskapets virksomhet.

Kontakt:

Styreleder Jan Olav Jørgensen
930 26 529
janolav.jorgensen@tertnes-holding.no