Hindenes Unneland & Juvik

Hindenes Unneland & Juvik

Hindenes Unneland & Juvik 150 150 Tertnes Holding

I 2008 ble Unneland & Juvik AS kjøpt opp; som var et entreprenør- og byggmesterselskap. Entreprenørbiten ble fusjonert inn i Tertnes Entreprenør og byggmesterdelen ble fusjonert sammen Hindenes i 2009 og da omdøpt til Hindenes Unneland & Juvik.