Kjøp av Blikkvalseverket

Kjøp av Blikkvalseverket

Kjøp av Blikkvalseverket 1024 730 Tertnes Holding

I 2009 ble Blikkvalseverket kjøpt av Rexir Holding, som fikk navnet Simonsviken Næringspark og ble videresolgt i 2011.