Kvalitetsleverandør

Kvalitetsleverandør

Kvalitetsleverandør 150 150 Tertnes Holding

God kvalitet resulterte i at virksomheten ble om til en attraktiv og viktig leverandør for ulike oppdragsgivere, hvor Åsane kraftverk var en av disse. Senere, når Åsane Kraftverk ble innlemmet i Bergen Lysverker og senere BKK, fortsatte Brødrene Jørgensen å være en viktig leverandør av utbygging av infrastruktur i Bergen.