Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling 1544 918 admin_th

Det første store eiendomsprosjektet ble startet opp i 2005, hvor eiendommen Myrdalsvegen 22 ble kjøpt opp. Her ble det bygget kontor- og næringsareal på ca. 7000 m2 for videresalg.