Utvidelse av virksomhet

Utvidelse av virksomhet

Utvidelse av virksomhet 2560 983 admin_th

Entreprenørvirksomheten ble ytterligere utvidet i 2007 med oppkjøp av Vitek AS; som driver med vedlikehold, rengjøring og rehabilitering av rør og kummer, samt slamsuging og håndtering av diverse masser og farlig avfall. Vitek er nå blitt en nordisk aktør med egen fabrikk i Danmark.