Timeline Stories

All timeline stories.

Etablering av Idun Vesta

Etablering av Idun Vesta 2560 1440 Tertnes Holding

Tertnes Holding etablerer investeringsselskapet Idun Vesta. Selskapet formål er å foreta investeringer og plasseringer i verdipapirer og aksjer i markedet med fokus på bærekraft.

Fusjon av Vitek selskapene

Fusjon av Vitek selskapene 2560 1707 Tertnes Holding

For å optimalisere driften av Vitek selskapene valgte man å fusjonere Vitek AS med Vitek Miljø AS. Dermed fortsetter Vitek-merkevaren inklusive alt utstyr, personell og kompetanse under navnet Vitek Miljø.

Salg av Presis Infra

Salg av Presis Infra 1000 564 Tertnes Holding

Etter å ha vært en aktiv eier og bidratt i oppbygningen av Presis Infra i ca 7 år, valgte Tertnes Holding å selge hele sin eierandel til det svenske investeringsselskapet Ratos. Presis Infra, som blant annet bestod av Presis Vegdrift, Bergen Bydrift, Sopihop mf.fl var da blitt en av Norges største aktører innen statlige og kommunale vedlikeholdskontrakter, spesielt innen vegvedlikehold. Salget var en strategisk beslutning som innebær en vesentlig styrkning av Tertnes Holding sine økonomiske muskler, og som ga nye muligheter til satsninger innen selskapets kjernevirksomhet.

Salg av Skeielia 5

Salg av Skeielia 5 2560 1920 Tertnes Holding

Skeielia 5 ble fusjonert ut fra Rådal Eiendom som eget selskap i 2016. Høsten 2021 valgte man å realisere også denne eiendommen og Tertnes Holding har dermed avsluttet et mangeårig engasjement som eiendomsbesitter i Rådal Industriområde.

Etablering av et slagkraftig entreprenørkonsern

Etablering av et slagkraftig entreprenørkonsern 928 835 Tertnes Holding

Tertnes Holding starter en planlagt oppbygging av et nytt entreprenørsystem ved å samle ulike selskaper inn i et nytt og slagkraftig entreprenørkonsern. Konsernet tok utgangspunkt i selskapene i Vitek Group Nordic, dvs Vitek og Vitek Miljø, som i tillegg kjøpte selskapene i «gamle» Vestlandsentreprenøren (Tertnes Entreprenør og VE Anlegg), samt Vitek Danmark, Bergen Miljøstasjon og 07365 Dokva AS. Til slutt overtok det nye konsernet navnet Vestlandsentreprenøren. Vestlandsentreprenøren skal bygges videre til å bli en stor, viktig og komplett entreprenøraktør på Vestlandet.

Tertnes Holding kjøper Vestlandsentreprenøren

Tertnes Holding kjøper Vestlandsentreprenøren 939 509 Tertnes Holding

Tertnes Holding velger å kjøpe ut Vestlandsentreprenøren fra Vent Invest. Vestlandsentreprenøren bestod av selskapene Tertnes Entreprenør og VE Anlegg. Tertnes Holding har derved fått tilbake 100% eierskap til Tertnes Entreprenør, som var det første eneeide selskapet i Tertnes Holding sitt eierskap da det ble etablert i 1997, i tillegg til VE Anlegg med spesialkompetanse innen VA.

Salg av Bulder AS

Salg av Bulder AS 450 348 Tertnes Holding

Tertnes Holding beslutter å selge alle sine aksjer i Bulder AS. En lang epoke med salg av anleggsmaskiner, som startet med kjøpe av Motorsalg i 2002, er dermed over. Anleggsutstyr selges fortsatt gjennom Bulder Verksted.

Salg av Rådal Eiendom AS

Salg av Rådal Eiendom AS 2560 1920 Tertnes Holding

Tertnes Holding signerer avtale om salg av Rådal Eiendom AS. Etter å ha rustet opp eiendommen og mer enn doblet leieinntekten siden kjøpet i 2014, ga man stafettpinnen videre til nye eiere og realiserte verdiøkningen fra eiendommen.