Vår historie

Historien til Tertnes Holding

Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling 1544 918 admin_th

Det første store eiendomsprosjektet ble startet opp i 2005, hvor eiendommen Myrdalsvegen 22 ble kjøpt opp. Her ble det bygget kontor- og næringsareal på ca. 7000 m2 for videresalg.

Yours Equipment AS

Yours Equipment AS 473 540 admin_th

Industrivirksomheten ble i 2004 utvidet ved å etablere Yours Equipment AS, et selskap som importerte og solgte anleggsmaskiner til land i Europa.

Starten på en Industrireise

Starten på en Industrireise 450 348 admin_th

2002 ble starten på en stor industrisatsing for Tertnes Holding AS, hvor den første utvidelsen ble gjort ved oppkjøp av alle aksjene i Motorsalg AS, et selskap som ble etablert i 1960 og har drevet med kjøp og salg av anleggsmaskiner og utstyr.

Jan Olav Jørgensen

Tertnes Holding AS

Tertnes Holding AS 1828 2156 admin_th

31.12.1997 etablerte Jan Olav Jørgensen Tertnes Holding AS som kjøpte alle aksjene i Tertnes Entreprenør AS. Jan Olav ble nå eneeier og daglig leder i begge selskapene. Visjonen med det nye selskapet var økt aktivitet og nyskaping av trygge arbeidsplasser.
Den nye eieren jobbet hardt, og hadde faren med seg i starten sammen med 4-5 ansatte. De utførte oppdrag i hele Bergens-regionen – hvor faren sprengte og sønnen satt i gravemaskinen. En god og effektiv drift sørget for økt omsetning og lønnsomheten, og skapte et behov for ytterligere vekst.

Parallelt med anleggsarbeidet fikk selskapet en stor interesse for eiendom hvor det lå store muligheter. I fellesskap med andre partnere valgte man å investere i ulike eiendomsprosjekter, hvor man rehabiliterte bygg for utleie og salg.

TERTNES ENTREPRENØR AS

Tertnes Entreprenør AS

Tertnes Entreprenør AS 2035 1382 admin_th

I 1981 ble aksjeselskapet Tertnes Entreprenør AS etablert og drevet av Olav Jørgensen, Jan Olav Jørgensen og Svein Jørgensen. På midten av 80-tallet startet man også opp med enklere asfaltarbeider.

Tertnes Entreprenør AS

Industriell utvikling

Industriell utvikling 2560 1440 admin_th

I etterkrigstiden startet den industrielle utvikling for vårt selskap, hvor man anleggsmaskiner ble tatt i bruk. Utover 60-tallet ble maskinparken større, og man tok i bruk flere og nyere maskiner som kompressorer for boring, gravemaskiner til jord – og steinarbeid, og større lastebiler til transport.

Brødrene Jørgensen spesialiserte seg innen grunnarbeid for infrastruktur, hvor de ble eksperter på graving av grøfter for vann og avløpsledninger og elektrisitet – både på stolper og i grunn.

Brødrene Jørgensen

Brødrene Jørgensen

Brødrene Jørgensen 1307 778 admin_th

I 1954 ble bedriften overtatt av brødrene Bjarne S. Jørgensen, Svein J. Jørgensen og Olav Jørgensen og de omdøpte virksomheten til Brødrene Jørgensen, hvor de også påtok seg oppdrag innen grunnarbeid for husbygging.
Brødrene Jørgensen har alltid vært opptatt av en god arbeidsfilosofi, hvor gode verdier, kvalitet og stolthet i det arbeidet som ble utført alltid har vært viktig. Man skulle alltid være så fornøyd med arbeidet som ble utført at man kunne “sette” sin egen signatur på det. Dette er arbeidsfilosofi og verdier som har vært i DNA-et til selskapet fram til den dag idag.

tysklandsbrigaden

Krigsårene

Krigsårene 846 1476 admin_th

Jørgensen-familien drev ikke med entreprenørvirksomhet under krigsårene, men de lærte seg å bruke dynamitt i denne perioden.

Like etter krigen var man engasjert i tysklandsbrigaden, og hjalp til med opprydningsarbeidet i Tyskland – blant annet med å rydde veier, rive og fjerne ruiner og gjøre klar en oppbygging av landet.

Johannes Joakim Jørgensen

Overtakelsen

Overtakelsen 879 1325 admin_th

I 1929 overtok Johannes Joakim Jørgensen som leder, og drev selskapet videre under navnet Jørgensen Entreprenør

Entreprenør Jørgensen.

Entreprenør Jørgensen

Entreprenør Jørgensen 1348 1700 admin_th

Vi kan spore aktiviteten tilbake til 1902 da familien Jørgensen etablerte entreprenørvirksomhet i Bergen under navnet Entreprenør Jørgensen.
I starten drev man enkelt hvor man blant annet tok ut stein på Laksevåg, rodde den i pram til anlegget, og bygget kaien for hånd med egne dykkere – der gjerne sjefen sjøl stod på land og sveivet luft. Jørgensen hadde sin egen smie, og de fleste redskaper til å å ta ut stein, frakte og legge på plass ble laget og reparert her. Virksomheten bestod i starten av mye manuelt og tungt steinarbeid – det fantes få eller ingen anleggsmaskiner.